Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Steeds meer klachten over gemeente Almelo

Klachten over afval

De vele klachten waar de gemeente Almelo zich jaarlijks mee bezighoudt, geven een beeld van de relatie tussen burger en overheid. De burger is mens terwijl de overheid een institutie is, een systeem. De overheid wordt wel vertegenwoordigd door mensen, hoewel het steeds vaker computersystemen zijn die de schriftelijke communicatie verzorgen met burgers. Vaak gaat het in de contacten tussen de overheid en de burger goed. Als het niet goed gaat dan is zichtbaar hoe verschillend de overheid en de burger functioneren. De burger zit ergens mee – krijgt geen bevredigend antwoord op zijn of haar klachten of moet een formulier invullen, etc. Maar zelfs als de burger contact weet te leggen dan is de kans aanwezig dat de burger zich niet serieus genomen voelt, of wordt afgescheept, of van het kastje naar de muur gestuurd. Niet omdat de overheid onwillig is, maar omdat de overheid niet met één burger te maken heeft maar met meerdere burgers. Het contact tussen burger en overheid kan vervreemdend werken. Hierin schuilt ook de kloof tussen burger en overheid. Deze kloof is in de vele zaken herkenbaar. In het hiernavolgende is deze kloof in beeld gebracht.

Geachte heren,

Ik zou graag bij uw partij een verzoek willen indienen.

Ik woon in de wijk Windmolenbroek. Achter mijn woning loop een fiets/wandelpad.
Daar is ook de geluidswal van de Weezebeeksingel en een heleboel gemeentelijke groenvoorziening.

Langs het pad is de laatste jaren een enorme hoeveelheid aan dump- en zwerfvuil zichtbaar.
Ik heb hierover al diverse keren gemaild met de gemeente en verzocht dit te laten opruimen. Hier wordt echter geen gehoor aan gegeven.
Regelmatig zie ik mensen van de gemeente in hun bezemwagentjes rond rijden op het pad. Maar ik heb nog geen eentje daarvan kunnen ontdekken die enige vorm van handenarbeid heeft verricht om het duidelijk zichtbare vuil en resten van fietsen op te ruimen. Wellicht staat dit niet in hun functiebeschrijving!!!

Vandaag heb ik wederom een wandeling gemaakt en eens langs het pad gekeken naar het zwerfvuil. Ik heb hiervan een aantal foto’s  gemaakt en op een kaartje aangemerkt waar het afval zich bevind. En dit is nog maar een klein deel van het gehele pad. Deze foto’s en kaartje heb ik als Powerpoint presentatie bijlage bijgevoegd.

Aangezien de gemeente en de ambtenaren belast met meldingen van bezorgde burgers over zwerfvuil in hun buurt zich duidelijk niet druk maken om deze meldingen en klachten, zou ik u willen verzoeken hier eens aandacht aan te schenken. Want dit loopt werkelijk de spuigaten uit. Er komt steeds meer afval te liggen en de buurt verpauperd hierdoor. Afval trekt afval aan en verleid mensen en vooral kinderen er nog meer rotzooi bij te gooien.

Ik heb er schoon genoeg van de de gemeente Almelo zo laks omgaat met deze meldingen en klachten en dat het personeel van de gemeente dat hier toezicht op moet houden geen moeite doet de rommel op te ruimen. Ik heb helaas niet de tijd om een heel stuk c.q. proza hieraan te dichten, vandaar deze korte mail. Maar ik denk dat hier al genoeg mee gezegd is en dat de bijgevoegde presentatie met foto’s al genoeg duidelijk maakt. Een plaatje zegt vaak meer dan 100 woorden.

Graag verneem ik van u wat u hieraan kunt doen en welke stappen ik zelf nog kan ondernemen om dit verder aan de gemeente Almelo duidelijk te maken.

Met vriendelijke groeten,

Een bezorgde bewoner.

viewer

 

De Partij Vrij Almelo is ter plaatse wezen kijken en omwonenden om een reactie gevraagd. Al deze reacties waren negatief richting de gemeente Almelo.
Ook ons gesprek met de Almelose ambtenarij verliep onbevredigend.
Het moet naar ons inziens een kleine moeite zijn om een klagende burger op een efficiënte wijze ter wille te zijn.

De Partij Vrij Almelo gaat hier binnenkort vragen over stellen aan B & W

Met vriendelijke groeten,

Namens de PVA,

Harry de Olde,  fractievoorzitter

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Steeds meer klachten over gemeente Almelo”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Per toeval kwam ik de volgende wijksite tegen waarin het zwerfvuilprobleem ook al is aangekaart:

  http://www.in-almelo.com/wmb/en-us/verkeermilieu/milieuindewijk.aspx

  ZWERFVUIL
  Vooral dat zwerfvuil zal een heet hangijzer worden. De regionale krant TC Tubantia heeft op 5 december een artikel geplaatst over het bovenstaande afvalbeleid, en kreeg binnen no-time ruim 30 reacties op haar site. Veel reacties gaan over de dreiging van extra zwerfvuil, iets dat niet zo verwonderlijk is; de bewoner is vooral lui en makkelijk…
  Zwerfvuil kan men natuurlijk ook zelf melden bij de milieucontroleurs van de gemeente Almelo, zij zijn elke werkdag tussen 13.00 en 13.30u telefonisch te bereiken op 0546-541371, of anders via het callcenter 0546-541111

  Alleen telefonisch te bereiken tussen 13.00 en 13.30u of anders naar dat (gemeente)callcenter bellen…alsof dat helpt !!!
  Gezien de berichtgeving en de bovenstaande brief met foto’s blijft het probleem…en laat men het zwerfvuil liggen.
  Je ziet het steeds meer toenemen dat overheden er niet meer zijn voor hun burgers, en dat beloftes het best schriftelijk worden gegeven met een boeteclausule eronder waar duidelijk de sancties staan als de beloftes niet worden nagekomen. Tegenwoordig blijkt een (overheids)belofte namelijk NIETS meer waard te zijn. Wat trouwens wel érg opvallend is: als de overheid belooft dat men u weer meer geld afneemt middels bezuinigingen…dat men dan WÉL woord houdt !!!

  Komop Gemeente: u laat uw burgers steeds meer in de steek en denkt vooral aan uw eigen belangen.

 2. Furr schreef:

  Ze zijn niet alleen hier laks mee hoor. Overal zijn ze laks mee, laten klachten liggen, verzoeken worden genegeerd, wat weer dwangsom gelden kosten!!! Bezwaren worden niet afgehandeld, Wob verzoeken niet ingewilligd, de gemeente DOET MAAR WAT, en klungelt maar wat aan.

  NIet te spreken over gaten in de wegen of zwerfvuil op te ruimen :S

 3. Sjoerd Visser schreef:

  Vandaag zijn er 2000 (helaas stakende) schoonmakers in Almelo.
  Komen die nog terug als ze niet staken?
  Want er moet nodig de bezem door de gemeente Almelo gehaald worden.
  Zowel letterlijk als figuurlijk !!!

Leave a Reply