Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijdrage Partij Vrij Almelo “De slag om Fortezza” 1-ste termijn
 
 Fortezza Nightview
 
 Almelo bij nacht
VOORZITTER !Allereerst doet het onze fraktie nog altijd genoegen dat de gemeenteraad van Almelo eindelijk in meerderheid en bij motie heeft besloten de handel en wandel van het College aan de kaak te stellen en de rekenkamer om een diepgaand onderzoek te vragen en te krijgen over de Fortezza-spekulatie met miljoenen gemeenschapsgeld van de burger uit onze nagenoeg failliete gemeente !

En zo hoort het ook in de politiek dat met name, zichzelf benoemde en niet gekozen politici zoals wethouders ook eens ter verantwoording worden geroepen !

Deze achterkamertjespolitiek is echter niet van vandaag of gisteren maar speelt feitelijk al 10 jaar achter de schermen en volledig uit het zicht van de onwetende en onschuldige kiezer. En dat is niet alleen jammer maar feitelijk heel erg !
Die maakt eens in de 4 jaar, in goed vertrouwen, zijn vakje rood niet wetende dat het College van Burgemeester en Wethouders feitelijk in strikt besloten dus ondemocratische sfeer allerlei eenzijdige, dus rechteloze handeltjes doet van hùn geld met allerlei onroerendgoedspekulanten.

 
Ondertussen tracht men oppositie en gemeenteraad zoveel mogelijk kort te houden door ze regelmatig een gedragscode op te leggen.
 
VOORZITTER !

Allereerst moet ik wel mijn grote waardering uitspreken voor het vele en goede werk wat de rekenkamer voor ons als hoogste orgaan, de gemeenteraad, heeft gedaan. Dit bestuurlijk werk was voor ons en wellicht voor vele anderen niet alleen bestuurlijk zeer confronterend maar ook verbijsterend en teleurstellend over hoe het allemaal zover heeft kunnen komen in onze stad.. Ik heb het dan ook ditmaal niet over de absurde fantasieën van oud-wethouder Sjoers die met zijn monorail Almelo voor schut zette bij Astrid Joosten in het TV-programma “kanniewaarzijn”, maar over de verdwenen Fortezza-miljoenen !

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft zich naar ons inziens veel te makkelijk laten imponeren door gladde projektspekulanten als Van der Looy en zelfs als hoogste bestuurlijke orgaan haar regie ingeleverd met betrekking tot voorwaarden en juridische zekerheden. Relevante zaken werden niet genotuleerd waardoor enige inspraak of serieuze controle onmogelijk werd. Zelfs notariële koopaktes bleven verstoken van zekerheidstellingen! Kortom, de vroegere én herbenoemde wethouders hebben jarenlang volstrekt gefaald in hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor onze 72.000 inwoners !

Wij begrijpen dan ook heel goed dat een paar bestuurders uit de vorige Collegeperiode reeds in 2009 de bui al zagen hangen en zich niet meer kandideerden in 2010. De andere even goed medeplichtige wethouders uit dit College, dienen  ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

Uiteraard zonder dure wachtgeldregelingen zolang de Fortezza-miljoenen niet boven water zijn gekomen.

 
Dank voor Uw aandacht.
Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Bijdrage Partij Vrij Almelo “De slag om Fortezza” 1-ste termijn”

  1. Irene schreef:

    Staat er netjes op. Het wordt tijd dat er eens een flink bokje open wordt gedaan over deze regenten in hun achterkamertjes !

  2. Irene schreef:

    Staat er netjes op. Het wordt tijd dat er eens een flink boekje open wordt gedaan over deze regenten in hun achterkamertjes !

  3. Sjoerd Visser schreef:

    Om de pracht en praal heen zal het steeds verder verloederen!

Leave a Reply