Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Partij voor de Dieren-Werkgroep Overijssel in gesprek met de bedenker van het zogenaamde ‘Heemskerkmodel’

De commissie circusdieren (werkgroep Overijssel) ging dinsdag 24 april op werkbezoek bij de bedenker van het zogenaamde ‘Heemskerkmodel’ Martin Jansen van de gemeente Heemskerk.

De Nederlandse wet geeft gemeenten geen mogelijkheden om circussen te weigeren op grond van dierenwelzijn. ‘Dierenwelzijn’ of een wet hierop moet worden vastgesteld door de landelijke overheid. De gemeente Heemskerk heeft naast een ‘nota dierenwelzijn’ een beleidsregel met betrekking tot circussen. De gemeente heeft daarbij het roulatiesysteem, wat door veel gemeenten wordt gehanteerd bij het verstrekken van vergunningen, verlaten en dit ook door een ‘openbare bekendmaking’ (algemeen beleid) gepubliceerd. Daarnaast nodigt de gemeente zelf circussen uit, zonder wilde dieren. Dit voorkeursbeleid wordt door de gemeente Heemskerk al 5 jaar lang succesvol uitgevoerd.

De gemeenten Amsterdam, Den Haag en Groningen  hebben dit voorbeeld gevolgd.
De Partij voor de Dieren nodigt andere gemeenten uit om ook dit voorbeeld te gaan volgen en daarmee een signaal af te geven aan de landelijke politiek! Over de motie die de Partij Vrij Almelo in samenwerking met de Partij voor de Dieren gaat indienen, wordt op 8 mei a.s. in de gemeenteraadsvergadering gestemd. Wordt de gemeente Almelo naast Amsterdam, Den Haag en Groningen de eerste gemeente met dit voorkeursbeleid in Overijssel?

Bron: Partij voor de Dieren

https://www.vrijalmelo.nl/2012/04/almelo-diervriendelijke-gemeente/

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply