Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Verbod wilde dieren in het circus (ingezonden)

Geachte Burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden,

De Partij voor de Dieren voert momenteel een onderzoek uit naar het circusbeleid van de 25 gemeenten binnen de provincie Overijssel en probeert de gemeenten te bewegen circussen met wilde dieren te weren. Van 22 tot en met 30 april staan in Almelo een aantal voorstellingen gepland van het circus Renz International. Het circus gebruikt meerdere dieren in haar acts en wij zijn van mening dat (wilde) dieren niet thuishoren in een circus. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de gemeente Almelo circussen met wilde dieren weert uit haar gemeente. In 2009 heeft de Universiteit van Wageningen een onderzoek[1] gepresenteerd over het welzijn van circusdieren. Dit onderzoek toont aan dat het circusleven bij wilde dieren leidt tot ernstige welzijnsproblemen. Dat komt door de onnatuurlijke omgeving, het vele reizen en het krappe onderkomen van de dieren. Uit het wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van landbouw, werd aangetoond dat, met name bij olifanten, sprake is van ‘ernstig dierenleed’.  Ook de drie olifanten van circus Renz International werden in het wild gevangen. Met electroshocks en met harde hand worden baby-olifantjes gebroken, totdat zij zich overgeven aan de wil van de trainer. Eind maart in Goes ontsnapte olifant Leika van circus Renz International. Op ‘Youtube’ is te zien hoe een medewerker van het circus naar de pijnlijke olifantenhaak grijpt, maar ook hoe de olifanten stereotype gedrag vertonen, het zogenaamde ‘weven’.   De Nederlandse wet geeft gemeenten nog geen mogelijkheden om circussen te weigeren op grond van dierenwelzijn. De gemeenten Heemskerk, Amsterdam, Groningen en nu ook Den Haag pakken dit anders aan. Zij voeren met succes een voorkeursbeleid, waarbij zij zelf circussen uitnodigen zonder dieren. De Partij voor de Dieren roept de gemeente Almelo op dit voorbeeld te volgen en een signaal af te geven naar de landelijke politiek. Wij hopen u hiermee duidelijk te maken dat circussen met wilde dieren niet meer in deze tijd passen. De Partij voor de Dieren Overijssel stuurt tevens een persbericht naar de diverse media.

Met vriendelijke groet, Partij voor de Dieren Overijssel

Reactie:

Jaarlijks zijn er zo’n 60 circussen in Nederland te zien, rondreizend of op een vaste plek, waarvan 40 met dieren. Hoewel er een trend is naar het optreden met gedomesticeerde dieren (honden, katten, geiten, varkens) ligt de nadruk toch nog altijd op de echt wilde dieren, zoals olifanten, leeuwen en tijgers.

Deze dieren doen voor het plezier van het publiek een handstand, ze rollen op commando om en vertonen allerlei andere kunstjes. Maar dat doen die dieren niet uit zichzelf en ze doen het al zeker niet voor de lol. Het maakt geen deel uit van hun natuurlijk gedrag. En juist de mate waarin dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen, is bepalend voor hun welzijn.

Circusdieren zijn het grootste deel van de dag opgesloten in hun kleine hok dat bedoeld is voor transport of staan vast aan de ketting. Verveling, stereotiep gedrag, apathie en zelfverwonding zijn de meest voorkomende gedragsstoornissen bij circusdieren.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Verbod wilde dieren in het circus (ingezonden)”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    Ik ben tegen uitbuiting. Of dat nou bij mensen of bij dieren gebeurd.
    Maar het lijkt erop dat steeds meer mensen het gewoon vinden dat anderen met andermans leven spelen of over andermans leven heersen…voor geldgewin.
    Inmiddels verziekt de samenleving daardoor…zoals u zelf merkt.

Leave a Reply