Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Brief Partij voor de Dieren aan raadsleden gemeente Almelo

Partij voor de Dieren werkgroep Overijssel

Geachte raadsleden,

Graag willen wij u naar aanleiding van gisteravond nog laten weten, dat wij heel blij zijn met deze moedige keuze van de gemeenteraad Almelo.
Het was heel spannend, maar ook mooi om er getuige van te zijn hoe bestuurders vanuit verschillende partijen met passie over de door de PVA ingebrachte motie hebben gedebatteerd en tenslotte ook een meerderheid van u ter plekke heeft besloten om de motie te steunen.
Voor ons was het gisteravond inspirerend om te zien dat als de politiek zowel vanuit het hart als met rede wordt bedreven daar een overstijgend belang mee wordt gediend.

Wij vonden het heel leuk om via Harry de Olde alle informatie die wij in het afgelopen jaar over dit onderwerp hebben verzameld en geverifieerd met u te delen en wij hopen dat dit de implementatie van het beleid zal vereenvoudigen. Wij wensen dat dit een eerste stap zal zijn naar een volwaardige portefeille dierenwelzijn.

Tot slot willen we eindigen met een uitspraak van Gandhi:
De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan.

Een hartelijke groet,

Aagje Wijnja
Piet van Slooten
Christine van Dalen

Partij voor de Dieren werkgroep Overijssel

http://www.wildedierendetentuit.nl/nieuws/laatste-nieuws/536-circusdieren-niet-welkom-in-almelo

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply