Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Circus met wilde dieren voortaan taboe in Almelo

 

dieren_4403

Aagje Wijnja, Christine van Dalen en Piet van Slooten van de werkgroep Overijssel
van de Partij voor de Dieren tonen hun blijdschap over het aannemen van de motie.

De motie van Harry de Olde over een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren is met een krappe meerderheid aangenomen.
De stemverhouding was 17 voor en 14 tegen. De burgemeester had de motie ontraden maar de raad heeft toch in meerderheid vóór gestemd.

Toespraak Christine van Dalen  (PvdD)  Gemeenteraad van Almelo

Geachte burgemeester en wethouders, raadsleden en andere betrokkenen,

Mijn naam is Christine van Dalen, lid van de werkgroep Overijssel van de Partij voor de Dieren.

Ik citeer van de website van de gemeente Almelo:

“Als millenniumgemeente verbindt Almelo lokaal initiatief met de wereldwijde ontwikkelingsagenda waarbij de activiteiten vooral gericht zijn op bewustmaking van de burgers bij wereldwijde vraagstukken”.

Graag wil ik in de komende minuten bij deze inspirerende visie van uw gemeente aansluiten en een appèl doen op de bestuurders van Almelo.

Nieuwsbericht van 30 januari 2012

De afgelopen 3 weken zijn er zeker 6 olifanten dood aangetroffen in de nationale parken Kaeng Krachan en Kui Buri in Thailand. Volgens Edwin Wiek, secretary general van het Wildlife Friends Foundation in Thailand is dit slechts het topje van de ijsberg.

In de parken wonen minstens 500 wilde olifanten. Het lijkt er sterk op dat de reden waarom de dieren zijn gedood is, omdat er te weinig baby-olifanten worden geboren in gevangenschap.

Babyolifanten worden uit de jungle gehaald, waarbij in ieder geval de moeder wordt neergeschoten, maar ook vaak de olifanten in de kudde die het kalf proberen te beschermen. Volgens stropers is het heel gebruikelijk zeker 3 olifanten te doden voor 1 babyolifant. De jonge olifanten worden naar zgn. safe-houses gebracht waar ze tam worden gemaakt door maandenlange martelingen om hun spirit te breken.

En nu zult u denken: Wat heeft dit nu te maken met onze bewustmaking hier in Almelo?

2 weken geleden stond circus Renz International in Almelo met 3 olifanten in het programma.

Alle olifanten die optreden in circussen in Nederland zijn in het wild geboren en op een vergelijkbare wijze zoals in het nieuwsbericht gevangen genomen en in hun eerste levensmaanden maandenlang gemarteld met elektroshocks en olifantenhaken. Tot bloedens toe worden deze intelligente dieren op de meest gevoelige plaatsen hardhandig bewerkt om hun wilde natuur te breken.

In hoeverre denkt u dat het gedrag van de olifant in het circus nu, nog verbonden is met deze traumatische ervaringen die hij als baby olifantje heeft moeten ondergaan?

De meeste mensen weten dit niet. Ikzelf wist het tot voor kort ook niet.

Misschien wist u het ook niet?

Wat zij ook niet weten, is dat het met deze pijnlijke training niet voorbij is. Iedere dag wordt de olifant aan dit trauma herinnerd door het gebruik van de olifantenhaak. Ze staan 17 tot 20 uur per dag stil, meestal vastgeketend, stereotype met de kop heen en weer bewegend. Volgens het wetenschappelijk rapport van de universiteit Wageningen duidt dit zgn. weven op een gedragsstoornis, een overlevingsstrategie.

Worden de dieren in het circus slecht verzorgd?

Dat is niet de vraag waar het in deze motie over gaat. Laat u niet misleiden. Die is veel fundamenteler en raakt aan ethische kwesties zoals u die ook tegenkomt in uw duurzaamheidsbeleid.

Wilt u nog kleding dragen uit China als u weet dat ze gemaakt is met behulp van kinderarbeid?

Kunt u met deze informatie de volgende keer met uw kinderen of kleinkinderen gewoon weer naar het circus met wilde dieren in Almelo en doen alsof er niets aan de hand is?

Wij hebben u veel informatie toegestuurd, waaronder het voorkeursbeleid zoals dat door de gemeente Heemskerk is ontwikkeld en door Groningen. Den Haag en Amsterdam is nagevolgd. Evenals alle moties zoals die in betreffende gemeenten hebben gediend.

De Poll in de Tubantia heeft uitgewezen dat 65% van de Almelo-ers  circussen met wilde dieren niet meer van deze tijd vindt of dit zelfs dierenmishandeling vindt.

Is Almelo de eerste gemeente in Overijssel die zich uitspreekt voor een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren?

Laat uw hart spreken voor alle levende wezens die geen stem hebben.

Dank u wel!

http://www.wildedierendetentuit.nl/nieuws/laatste-nieuws/536-circusdieren-niet-welkom-in-almelo

Circussen met wilde dieren zijn niet meer welkom in Almelo

Almelo – De gemeente Almelo krijgt, in navolging van de gemeente Heemskerk, Groningen, Amsterdam en Den Haag een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren. De motie van de Partij Vrij Almelo werd daarvoor gisteren met een nipte meerderheid aangenomen door de gemeenteraad: 17 stemmen voor en 14 tegen. De VVD, CDA, Lijst Cete en een deel van ALA-AOV stemden tegen. ,,De olifanten in het circus komen hoofdzakelijk uit het wild. Stroperij  moeten we niet willen”, zei Hans Buitenweg (GroenLinks). ,,We kunnen hiermee een voorbeeld geven. Je verbiedt er niks mee, alleen als er alternatieven zijn”, aldus Jan Veenstra (ChristenUnie).

Het college van B en W wilde de motie niet, omdat de ambtelijke organisatie door de bezuinigingen het nieuwe beleid niet zou kunnen uitvoeren. ,,Er is extra tijd, inzet en capaciteit voor nodig en onze agenda is vol”, aldus burgemeester Hermans. Daarnaast wordt er ook op landelijk en Europees niveau gesproken over regelgeving voor het welzijn van circusdieren. ,,Vanuit de lokale politiek kan je de landelijke politiek de goede kant opsturen”, zei Bert Kozijn (PvdA) hierover. Het college gaat bekijken hoe het de motie kan uitvoeren.

Harry de Olde (PVA) trok met de motie samen op met de werkgroep Overijssel van de Partij voor de Dieren. Aanleiding was de komst van Circus Renz International naar Almelo in de laatste week van april.

Bron: TCTubantia

Stem of voeg toe aan:

8 Comments to “Circus met wilde dieren voortaan taboe in Almelo”

 1. B.Vanhepjeniks Totplukmekaal Zu bedelstaf schreef:

  Geweldig Harry,gefeliciteerd met dit succes.

 2. harry schreef:

  Mijn dankwoord is lang omdat ik elk raadslid van hieruit nog persoonlijk wil bedanken die onze motie heeft gesteund.

  Fantastisch !!!

 3. Sjoerd Visser schreef:

  En wilt u nog meer beeldmateriaal zien…kijk dan eens naar deze uitzending van jongstleden april:

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248384

 4. Irene schreef:

  Hoe meer je de mensen leert kennen, hoe meer ga je van de dieren houden. De huidige lichting politici is feitelijk ook bezig met een holocaust, namelijk een sociaal-economische holocaust

 5. […]  https://www.vrijalmelo.nl/2012/05/circus-met-wilde-dieren-voortaan-taboe-in-almelo/ […]

 6. […] Dierenbeschermingsvereniging Wilde Dieren de Tent Uit is blij met de beslissing. ‘We zijn ontzettend blij! Eindelijk maakt Nederland een einde aan deze wrede vorm van dierenmishandeling. We zijn de VVD en PvdA enorm dankbaar’, stelt Directeur Leonie Vestering.  https://www.vrijalmelo.nl/2012/05/circus-met-wilde-dieren-voortaan-taboe-in-almelo/ […]

Leave a Reply