Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Amendement PvdA kaderstelling landelijk gebied

Platteland_preview

Buitengebied Almelo

Net als in de rest van Nederland is er de afgelopen jaren veel veranderd in het buitengebied van Almelo. Het buitengebied is al lang niet meer het exclusieve domein van de landbouw. Het zal steeds meer een multifunctionele ruimte worden waar gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt. De maatschappelijke betekenis van het buitengebied is dus verbreed.
Daarnaast zijn er binnen de verschillende gebruiksfuncties in het buitengebied allerlei ontwikkelingen gaande, die ruimtelijke gevolgen hebben. Een duidelijk voorbeeld is de aanzienlijke afname van het aantal landbouwbedrijven.  Deze afname zal zich verder voortzetten, waardoor nog meer agrarische bedrijfsgebouwen zullen vrijkomen.

Als tegenhanger van de afname van het aantal agrarische bedrijven spelen binnen de landbouw ontwikkelingen als schaalvergroting, specialisatie en verbreding een belangrijke rol. Daarnaast zullen andere functies, zoals wonen of maatschappelijke dienstverlening (zorg) steeds vaker een plaats in het buitengebied gaan innemen.
Naar verwachting neemt de vraag om niet – agrarische bedrijven te vestigen toe.
Aan deze vestiging van niet – agrarische bedrijven zijn voor- en nadelen verbonden. Zo kan de nieuwe functie extra hinder opleveren voor de directe omgeving (verkeersdruk, milieubelasting) en voor natuur en landschap (milieubelasting). Er kunnen echter naast deze hinder ook voordelen aan de aanwezigheid of vestiging van niet – agrarische bedrijven verbonden zijn. Ook kan niet – agrarische bedrijvigheid het economisch draagvlak versterken (meer investeringen in het plangebied, toename van het voorzieningenniveau, toename van werkgelegenheid). Dat geven wij natuurlijk toe.

Toch heeft De Partij Vrij Almelo voor het amendement van de PvdA gestemd omdat wij vinden dat er intussen veel is veranderd, met name waar het waterrijk betreft dat grotendeels van de kaart is verdwenen. Ook de visie van NAT bracht ons tot nadenken over de gebiedsvisie van het college. Verder vinden wij het een kwalijke ontwikkeling dat steeds meer boeren niet meer willen voorzien in ONZE voedselvoorziening en we steeds meer aangewezen raken op het buitenland, Europa en het gekke Brussel. Wil je als volk blijven overleven dan mag in ieder geval deze voorziening niet verloren gaan, ook niet ten behoeve van rekreatie, toerisme of wat voor dagdromerijen dan ook !

De Partij Vrij Almelo is daarom een voorstander van een vrije en onafhankelijke voedselvoorziening voor de eigen Nederlander en is afkerig van andere tendenzen.

Onze stemming hangt dus mede af van het wel of niet aannemen van het amendement.

Harry de Olde

Het Amendement is intussen aangenomen.

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Amendement PvdA kaderstelling landelijk gebied”

 1. irene schreef:

  Prima verwoord Harry !

 2. ronald schreef:

  Goed zo.
  Als ik in dat buitengebied wil recreëren dan wil ik weer door de koren velden fietsen. waar zijn die gebleven? Ik zie enkel nog mais.

 3. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Doordat we bijna geen granen meer verbouwen zijn we veel te veel afhankelijk geworden van het buitenland,van mij mag die mooie ouwe tijd terug komen van korenvelden en dergelijke.

Leave a Reply