Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Standpunten politieke partijen Dierenwelzijn

De Dierenbescherming heeft een aantal vragen geformuleerd waarop we van de volgende partijen antwoord hebben gekregen. Klik op de partijen om de antwoorden te lezen van de gestelde vragen.

De vragen zijn vanuit verschillende onderwerpen geformuleerd. Per onderwerp ziet u het antwoord van de partijen:

 • Stelling 1: veehouderij
  De overheid moet voor alle soorten vee wettelijk minimum dierenwelzijnseisen stellen, zo mogelijk Europees, maar anders nationaal of samen met andere gelijkgestemde landen. Zo moeten er snel grotere hokken komen met veel afleiding en een rijkere omgeving.
 • Stelling 2: prominent standpunt
  Noem een (partij) standpunt inzake dierenwelzijn dat u in de komende Tweede Kamerperiode zeker op de agenda gaat zetten.
 • Stelling 3: jacht
  Het aantal bejaagbare dieren vermeld in de Flora- en faunawet moet ingeperkt worden. Zo moeten de vos, de kraaiachtigen en het konijn van de lijst van vrij te bejagen dieren.
 • Stelling 4: proefdieren
  Voor gebruik van dieren in proeven en bij biotechnologie moet een strikt “nee, tenzij-beleid” gelden.
 • Stelling 5: gezelschapsdieren
  Er moet een (verkorte) positieflijst komen van alle soorten dieren die geschikt zijn om als gezelschapsdier te houden.
 • Stelling 6: handhaving
  Er moet een apart landelijke meldnummer zijn voor meldingen van dierenleed in Nederland.
Op de website van de PVV is het volgende te lezen omtrent dierenwelzijn

• Dierenrechten in de Grondwet
• Behoud van de Dierenpolitie, 1-4-4 Red Een Dier
• Zware straffen voor dierenmishandelaars
• Voor hen ook een levenslang verbod op het houden van dieren
• Nationale en veterinair professionele 144 Dierenambulancedienst
• Wettelijk verbod op ritueel slachten
• Verbod op plezier-, druk-, drijfjacht
• Meer grenscontroles op diertransporten uit Oost-Europa
• Aanpak en strafbaarstelling van illegale dierenhandel via internet

 
Politieke standpunten Partij Vrij Almelo met betrekking tot het dierenwelzijn:

Voor Partij Vrij Almelo zijn dierenrechten en dierenwelzijn een volwaardig politiek thema.  PVA gaat voor een krachtdadig en consequent beleid, waarbij de belangen van de dieren in onze maatschappij erkent en gevrijwaard worden.  Dieren met gevoelens kunnen pijn leiden, ze kunnen grote schade lijden ten gevolge van menselijke handelingen en in vergelijking met de mens verkeren ze bij gebrek aan weerbaarheid in een bijzonder kwetsbare positie.  Het leed dat mensen dieren aandoen voor menselijke doeleinden valt niet te onderschatten.  Dieren kunnen niet zomaar met voorwerpen of goederen gelijkgesteld worden.  Daarom is er nood aan bijzondere bescherming van dieren tegen geweld en misbruik.  Het kan het niveau van menselijkheid alleen maar verhogen in onze samenleving wanneer ook met de belangen van dieren ernstig rekening wordt gehouden.  Het is ook een toepassing van een maatschappelijke waarde waarvan het belang niet voldoende onderstreept kan worden: bekommernis en zorgzaamheid voor de meest kwetsbare.  Bekommernis om dieren wordt vandaag meer en meer vertaald in maatschappelijke actie.  De problematiek van het misbruik van dieren, al dan niet in een structurele context, leeft meer en meer in de samenleving.  Misstanden worden met de regelmaat van een klok aan het licht gebracht.  Men mag de ernst van de situatie niet langer minimaliseren of verwaarlozen zoals dat helaas al te dikwijls gebeurd is op het politieke niveau.  Politici moeten aandacht hebben voor wat de mensen bezig houdt, de behandeling van dieren inbegrepen.  De problemen moeten opgelost worden.  Dat vergt een doordachte politieke aanpak en een krachtdadig beleid.

Dierenrechten en-welzijn dienen dan ook op de voorgrond geplaatst worden, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaarden van dieren als beschermwaardige wezens, die er niet enkel zijn om in onze voedselbehoeften of andere menselijke doeleinden te voorzien.

Dieren houden of gebruiken is geen absoluut recht en is niet langer te verdedigen als dit niet minstens beantwoordt aan de vereiste van respect voor het dier.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Standpunten politieke partijen Dierenwelzijn”

 1. Frank schreef:

  Wordt het spannend of oersaai……..

 2. Sjoerd Visser schreef:

  @ Frank: dat is maar net wat de mens er zelf van maakt.

  Als je het beleid laat doorgaan zoals nu…oersaai.

  Als je meedoet aan het tegenwerken van bestaand onmenselijker wordend beleid: dan is het spannend.

Leave a Reply