Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Stel dat het nieuwe gemeentehuis rendabel is! (ingezonden)

 

 

 

 

Aan het college van B enW en de raad van Almelo

Geachte dames en heren,

Het is duidelijk dat er veel tegenstanders inzake de bouw van een nieuw Gemeentehuis zijn. En ik maak er geen geheim van dat ik mij ook onder de tegenstanders schaar. Ik ga u niet vervelen met de reden waarom ik er op tegen ben. Dat is niet de reden van deze mail.
Enige tijd geleden ben ik uitgenodigd in de haven van Coevorden een presentatie mee te maken over een project genaamd “de Veenvaart”. Een prachtig project. Nieuwe waterwegen, bruggen, sluizen etc. Zijn aangelegd om prachtige boottochten te maken in het Drentse land. Het project is mogelijk gemaakt door verschillende gemeentes die allemaal hun eigen redenen hadden om geld te investeren. Uiteraard zijn de Duitse toeristen een prima reden, maar ook de mogelijkheid van een nieuw afwateringssysteem voor een gemeente welke met veel wateroverlast tijdens slecht weer te kampen had, waren redenen om mee te willen betalen.Ik ben ook tegen subsidies en tegen de hoeveelheid geld welke wij naar Europa brengen maar ik was blij verast te vernemen dat Drente ook gebruik had kunnen maken van een Europeese sigaar uit eigen doos. Helaas is de huizenmarkt ingestort, maar de huizen welke aan het water staan, zouden normaal gesproken flink in prijs zijn gestegen. Nu hebben ze wellicht hun waarde weten te behouden.
Kortom, het project heeft de goedkeuring van veel mensen en instanties gekregen. Niet alleen omdat het een prachtig watergebied heeft opgelevert, maar ook omdat het waarschijnlijk, rendabel is. Wellicht zelfs geld gaat opleveren. Zo kweek je goodwill.
Toen ik terug reed naar huis, moest ik denken aan de vorige keer dat ik op de n36 reed en er een grote brug voor mij reed. Een brug die geplaatst moest worden over het lateraalkanaal. Waarom geeft Almelo zoveel geld uit aan zaken die heel handig en prettig zijn, maar niet noodzakelijk, dacht ik toen. Wat levert die brug op ten opzichte van wat hij kost. Net als de weg door het Nijreesbos. Ik maak daar dagelijks gebruik van, maar was hij wel nodig. Staan de kosten in verhouding tot wat het oplevert? Waarom doen ze dat in Drente zoveel beter. En waarom moet er nu weer zo een duur gemeentehuis komen waar de meerderheid van de bevolking helemaal niet achter staat. Kan dat nou niet anders. Een beetje moedeloos werd ik er van, want ik weet natuurlijk wel dat er niets meer tegen gedaan kan worden. Het is al lang weer besloten en we houden het niet meer tegen.
Maar wat zou het fantastisch zijn als het gemeentehuis net als de Veenvaart, rendabel zou kunnen zijn. En misschien zelfs met een beetje Europees geld omdat er gebruik wordt gemaakt van vernieuwende technieken in duurzaame bouw kan worden gebouwd. Misschien dat dan zelfs de meerderheid van de Almeloers voorstanders zouden worden. En stel je voor dat het nieuwe gemeentehuis goedkoper in gebruik is dan het oude. Zou dat niet geweldig zijn.
En toen sprak ik met iemand die bezig is met een aantal interessante projecten. O.a een windturbine die energie opwekt waardoor er geen electriciteits leverancer nodig is en ramen die naast het feit dat ze onbreekbaar zijn, besparingen kunnen opleveren die er niet om liegen. De turbines kan hij nog niet over spreken omdat er nog gewerkt wordt aan o.a. de patenten van de baterijen. Maar over het glas kan al gesproken worden. Hier onder vindt u een deel van een email afkomstig van de firma Imtech. De gemeente Almelo kent neem ik aan de firma Imtech en kan op het oordeel van de firma Imtech vertrouwen. Voorts is ook Siemens erg geinteresseerd. Zou het niet geweldig zijn als de gemeente Almelo pionier zou zijn en van het gemeentehuis een duurzame project maakt en een wellicht rendabel gemeentehuis zou bouwen? En daarmee empassant goedkeuring van de Almelose bevolking zou krijgen?
Ik heb geen belangen in deze anders dan dat ik voor duurzame bouw en rendabele investeringen ben. Geld uitgeven in slechte tijden hoeft niet slecht te zijn wanneer de investering geld op kan leveren. Indien er serieuze interesse is, bestaat de mogelijkheid een afspraak voor een presentatie te maken. Let wel er zou dan serieuze interesse moeten zijn, er is namelijk al de nodige belangstelling en de gene die als contact persoon is aangewezen, heeft een drukke agenda.
Wellicht dat u een en ander wilt bespreken met collega’s, projectmanagers, etc. Eventueel kan ik via dhr. De Olde van de PVA, die trouwens voor zover ik weet ook geen voorstander is van de bouw van het nieuwe gemeentehuis, maar waarmee ik regelmatig contact heb, een afspraak maken met de contact persoon bij de firma welke het glas produceert.

Hopende op een positieve reactie,

Ronald Lubach

Hieronder een deel van het Imtech onderzoek;

Imtech heeft een simulatie gemaakt met SR-IR glas met als doel om gevoel te krijgen bij de jaarrond-energetische effecten als het glas type SR-IR wordt toegepast in plaats van ‘standaard’ zonwerend HR++ glas (ZTA ca. 0,4). Volgens opgave van GTC-N heeft het SR-IR glas een ZTA-waarde van 0,22 en deze waarde is in de simulaties gebruikt.

De resultaten en effecten van de simulaties te interpreteren als ‘orde van grootte’, waarbij de interesse in dit stadium vooral uitgaat naar de relatieve verschillen in (primair)energiegebruik op gebouwniveau, maar ook naar de verhouding in geïnstalleerd secundaire koelvermogen.

Omdat elke bouwkundige situatie weer anders is, is voor de simulaties arbitrair gekozen voor min of meer standaard kantoorvertrekken, met 40% van het geveloppervlak voorzien van glas, een standaard bezetting, standaard verlichtingsniveau etc. De gemodelleerde installaties zijn centrale luchtbehandeling voor verse luchttoevoer met koeling en verwarming, lokale ventilatorconvectoren voor secundaire koeling en verwarming die regelbaar zijn op vertrekniveau.

De kantoorvertrekken bevinden zich op acht geveloriëntaties rondom het gebouw en op begane grond niveau, tussenverdieping en dakverdieping.

Het energiegebruik is berekend voor 345 dagen, dus bijna jaarrond. Dit omdat het gebruikte simulatieprogramma VA114 die beperking kent. Dit is gegeven het doel van de simulatie geen bezwaar voor het relatieve vergelijk van een gevel met ‘standaard’ zonwerend glas en diezelfde gevel met SR-IR glas.

Het vergelijk geeft resultaten op het niveau van primair energiegebruik voor koeling en verwarming.

Resumerend volgt uit de simulaties het onderstaande.

Vergelijk 1 (tussen berekening 1 en 2)

De koel- en verwarmingsinstallaties zijn in de situatie met het ‘standaard’ glas toereikend voor het behalen van het thermisch comfort op basis van de breed geaccepteerde ‘Gewogen Temperatuur Overschrijding’ (GTO)-normering. D.w.z. er zijn vertrekken waar de ruimteluchttemperatuur mag oplopen tot 24° a 26°C. Het standaard glas wordt nu vervangen door SR-IR glas van GTC-N.

Conclusie: 1.           De jaarlijks benodigde koelenergie voor secundaire koeling verminderd van ca. 40MWh naar ca. 20MWh (halvering),

2.             De jaarlijks benodigde verwarmingsenergie neemt toe van ca. 37MWh naar ca. 38MWh,

3.             Ruimteluchttemperaturen bereiken in alle vertrekken het ingestelde setpoint van de ruimteluchttemperatuur (22°C).

Vergelijk 2 (tussen berekening 3 en 4)

De koel- en verwarmingsinstallaties zijn in de situatie met het ‘standaard’ glas niet toereikend voor het behalen van het thermisch comfort. In de meeste vertrekken loopt de ruimtetemperaturen op tot 30° a 32°C. Het standaard glas wordt nu vervangen door SR-IR glas van GTC-N.

Conclusie: 1.           De ruimteluchttemperaturen komen binnen de GTO-normering,

2.             De jaarlijks benodigde koelenergie verminderd van ca. 26MWh naar ca. 19MWh .

3.             De jaarlijks benodigde verwarmingsenergie neemt toe van ca. 40MWh naar ca. 42MWh.

Conclusie: Uit de simulaties blijkt dat:

1.             Er significante energiebesparingen te behalen zijn door toepassing van SR-IR glas.

2.             Er verbetering van het thermisch comfort in de zomer optreedt door toepassing van SR-IR glas.

3.             De (verwachte) toename van de jaarlijkse verwarmingsenergie marginaal is ten opzichte van de afname van de jaarlijkse koelenergie.

Vergelijk 3 (tussen berekening 1 en 4)

Door vergelijking van berekening 1 met berekening 4 kan de interpretatie/vertaling van de simulaties ook zijn:

1.             Door toepassing van SR-IR glas vermindert het energiegebruik bij gelijkblijvend comfortniveau met grofweg 50% (lagere OPEX).

2.             Door toepassing van SR-IR glas bij gelijkblijvend thermisch comfortniveau is grofweg 30% van het geïnstalleerde secundair koelvermogen nodig (lagere CAPEX).

Samenvattend:

Imtech’s samenvattende conclusie op basis van deze case en simulatie is dat het SR-IR glas substantiële voordelen in CAPEX en OPEX biedt voor gebouweigenaren/gebruikers. Uiteraard zullen bij afwijkende bouwkundige situaties ook de uitkomsten veranderen. Bij grotere glaspercentages dan in deze simulatie (ca. 40% van het geveloppervlak) zullen de energiereducties naar verwachting ook procentueel groter zijn en het geïnstalleerd (primair en/of secundair) koelvermogen procentueel lager.

Met vriendelijke groet,

Imtech Nederland

Stem of voeg toe aan:

5 Comments to “Stel dat het nieuwe gemeentehuis rendabel is! (ingezonden)”

 1. Irene schreef:

  Een serieus verhaal, maar ik ben geen techneut, dus kan er ook helaas geen mening over geven.

 2. Baronesse Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Acadabra voor de gewone burger

 3. Ronald Lubach schreef:

  Heel simpel gezegd komt het er op neer dat dit glas er voor zorgt dat je zomers een koel pand hebt en ’s winters op de stook kosten bespaard. En niet een beetje maar een hele boel.
  Zoveel dat het nieuwe gemeentehuis na verloop van tijd interessanter wordt dan het oude gemeentehuis in gebruik houden.

  En ik lijk wel een verkoper, maar ik heb dit enkel van horen zeggen van de verkoper.
  Maar ik werd direct enthousiast. Helemaal toen hij vertelde dat je ook glazen kubussen kunt laten plaatsen, die elektriciteit opwekken. Dit glas levert dan meer rendement op dan zonnepanelen. Maar die man kan dat beter uitleggen dan ik en dat wil hij best een keer op het gemeentehuis komen doen.

 4. Maja schreef:

  Als ik het woord “windturbine” lees, heb ik al gegeten en gedronken. Het wordt zo mooi voorgespiegeld dus hier ook een paar nadelen van zo’n ding:

  De belangrijkste nadelen van windenergie zijn

  1. hoge exploitatiekosten
  2. variabele opbrengsten door fluctuerende windsnelheden
  3. landschapsvervuiling
  4. verbruik van kostbare grondstoffen in de productie van windmolens
  5. milieu-impact op flora en fauna
  6.slagschaduw- en geluidshinder voor omwonenden

  En dat allemaal in ALMELO? Alleen de wind is hier al een groot probleem. Iedereen weet toch dat windmolens de helft (of meer) van de tijd niet draaien? Ga maar eens over de grens in Duitsland kijken naar die grote windmolenparken: 2/3e staat stil.

  Niet doen dus.

 5. Ronald Lubach schreef:

  @ Maja
  Een windturbine is wat anders dan een windmolen.
  Een windturbine is een apparaat wat b.v. op het dak van het gemeentehuis kan staan.
  Dus al die tegen argumenten met uitzondering van punt 2 gaan niet op.

  Punt 2 heb ik geen idee hoe dat zit, maar in combinatie met de ramen gaat het gemeentehuis veel te veel stroom opwekken.

  Alleen zoals gezegd ik ben redelijk op de hoogte gesteld i.v.m. de ramen, maar de turbines weet ik nog niets van. Ik heb een klok horen luiden.

Leave a Reply