Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De visie van de PVA op het centrum van Almelo
 red-card
RODE KAART voor College  
Het begrip KWALITEIT moet centraal staan. Alleen met kwaliteit maak je onderscheid (dat rijmt nog ook). Niet méér van hetzelfde (qua winkelaanbod, inrichting openbare ruimte en overige functies) maar investeren in onderscheidende kwaliteit.Hoe bereik je nu op een systematische wijze dit doel? Door een zorgvuldig proces te doorlopen waarin de volgende elementen een rol spelen (we hebben hier gebruik gemaakt van de wijze waarop de gemeente Helmond dit proces heeft aangepakt): De visie op het stadscentrum zal de komende tijd een leidraad moeten bieden voor het voeren van een ruimtelijk ontwikkelings- én beheersbeleid dat niet alleen inspeelt op maatschappelijke en economische processen maar zeker ook op (historische en andere) potenties van de binnenstad. De visie zal nadrukkelijk gericht moeten zijn op het benutten van kansen om tot kwaliteitsverbetering te komen en de identiteit en aantrekkelijkheid van het stadscentrum te versterken. Om dit te bereiken zal de visie zich moeten uitspreken over positie, structuur, inrichting en beheer van het stadscentrum gericht op kwaliteitsverhoging van:
• de gebouwde omgeving
• het woon- en leefklimaat voor (toekomstige) bewoners
• het culturele klimaat van stad en regio
• het lokaal, regionaal en internationaal verzorgingsniveau
• de recreatief/toeristische bezoekers- en ontmoetingsfunctie.
                                
Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan:
• de positie van het stadscentrum binnen stad en regio en ten opzichte van andere (omliggende) steden
• de gewenste ontwikkelingsrichting van centrumfuncties en van de woon- en werkfunctie
• de gewenste ruimtelijk/functionele structuur van het stadscentrum
• de bereikbaarheid van het gebied en de parkeerfaciliteiten
• de mogelijkheden om de inrichtingskwaliteit te versterken
• de aanpak van het ruimtelijk beheer van het stadscentrum
• de wijze waarop met andere partijen wordt samengewerkt aan de realisering van de visie.

                                       

Dit College krijgt van ons de RODE KAART

                                 

Stop geen gemeentegeld in mega projecten zoals een nieuw gemeentehuis. Uiteraard moet de markt wel de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Ondersteun dit en werk hier aan mee in plaats van tegen. Het laatste wat we kunnen gebruiken is ondernemers die worden tegengewerkt door regels en een traag gemeentebestuur. Stop de komende jaren alleen geld in de optimalisatie van het centrum door het kleinschalig te houden. Stop met dwaze denkwijzen van een multinational zoals een Outlet Store in de binnenstad. Wie is er in deze stad de baas? De bewoners of een stelletje projectontwikkelaars die het liefst onze stad vol willen plempen met Outlet Stores en andere eenheidsworsten? Ook het belachelijke idee van dit college voor de vestiging van een casino in Almelo hebben we gelukkig achter de rug. Zo is een casino misschien financieel interessant, maar kwa functie is er in een stadscentrum niets zo doods als een casino. Mensen komen van heinde en verre met de auto (nee, niet met ov of de fiets…), duiken de parkeergarage in en je ziet ze niet meer terug. (Overigens: de gestaag dalende bezoekcijfers van casinobezoek zijn bekend). Kortom; een dergelijke functie hoort niet thuis in een stad als de onze. En verder vinden we het moreel dubieus dat je als overheid gokken stimuleert door het lekker dicht bij je bewoners neer te zetten is een waardeoordeel, en dat hoort hier zeker niet thuis.
Er moet met beleid en zorg gekeken worden naar projecten die echt nodig zijn en ook echt een verrijking zijn voor Almelo. Dus niet een markt aanboren waar deze er niet bestaat of waar weinig behoefte voor is. Het moet allemaal wat kleinschaliger en met meer aandacht voor de essentiële dingen. Wij denken aan meerdere aandachtsgebieden die in overleg zijn met ondernemers, met wijkraden; met politieke partijen; met sportraad, seniorenraad e.d.; met de cultuursector; etc. etc. Kortom met iedereen die gebaat is bij een levendige, pluriforme, toegankelijke stad.
Een stad die uitnodigt om er te wonen, te werken en te vertoeven. De insteek van de gemeente moet zijn: stimuleren, ondersteunen, minder zelf ondernemen, minder remmen, minder bureaucratie. Wel met maximaal behoud van onze nog weinige culturele waarden. De binnenstad moet levendiger: groen, verlichting, uithangborden, kunst, bewoning. Met kleine ingrepen valt veel te bereiken en begin dan met de Grotestraat. Gooi de toegang tot de stad open voor kopers en kijkers. Goedkoop of vrij parkeren in de binnenstad. Meer en betere bewegwijzering.

Door jarenlang wanbeleid van grootheidswaanzinnige bestuurders is onze van oudsher culturele stad niet om aan te zien. Niets doen met goede ideeën van burgers heeft dit wanbeleid door de jaren heen bevorderd. Voorbeelden te over van hoe een Gemeentebestuur zich steeds verder distantieert van de gewone burger door een te langzaam of slecht werkend ambtenaren apparaat, door een bepaalde arrogantie te tonen, door niet de burgers de indruk te geven dat ze serieus worden genomen. Het wordt tijd dat Almelo echt bestuurd wordt zodat de (koop)toerist uit de regio zich weer eens de moeite neemt naar Almelo te gaan. We hebben veel potentie maar het wordt tijd dit te gaan uitdragen en ook in de praktijk toe te passen. Stuur de inkooptoerist gericht naar plekken waar ze gratis kunnen parkeren. Plekken zijn er genoeg. Zo zijn er meer verbeterpunten. De lokale overheid moet hier veel meer initiatieven ontwikkelen om Almelo Centrum bereikbaar te houden. Samen met de ondernemers die al een aantal moeilijke jaren achter zich hebben en die we niet moeten gaan opzadelen met `n forse verhoging van de OZB. Blaas dan liever initiatieven als het nieuwe gemeentehuis af en gebruik dit geld om de pijn te verminderen voor ondernemers en burgers van deze stad. Uiteindelijk betaalt dit zich terug in de vorm van een gezellig en bereikbaar centrum waar mensen graag winkelen en recreëren en dus ook geld achterlaten. Almelo heeft dit dringend nodig. Er is al concurrentie genoeg vanuit de omliggende steden….

Denk ook aan kleine initiatieven en verbouwingen en ondersteun deze. Zorg daarnaast voor met diverse kleuren en schalen. En creëer samenhorigheid door het straatinterieur, bankjes lantaarnpalen. Maak echter niet de fout zonder meer alles wat (nog) niet historisch is, van na de jaren 60, te slopen. Want op den duur krijgt ook dat historische waarde. Dus gelieve dit ook te inventariseren en een goede keuze te maken. Jammer dat wij uiteindelijk toch gelijk hebben gekregen. De burger betaalt zoals gewoonlijk de rekening van de incomptentie, grootheidswaanzin en het gebrek aan vooruitziende blik van de gemeente.

Zeer triest dit te moeten constateren.
Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “De visie van de PVA op het centrum van Almelo”

  1. Jansema schreef:

    Beste partij vrij Almelo,
    Hier sla je de spijker op z’n kop. Het wordt tijd voor verandering en dit gebeurt hopelijk in 2014 bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. En dan maar hopen dat de Almelose burger het licht ziet en stemt op de partij vrij Almelo. En dat jullie een meerderheid krijgen in de raad zodat er veel van deze veranderingen doorgevoerd kunnen worden.Die tengunste zijn van Almelo en de Almerloers en de Almelose middenstand.

  2. M de A schreef:

    Almelo verloor inderdaad een groot deel van zijn karakter (vernieling of gewoon sloop) en heeft op dat gebied nu nog maar weinig aantrekkingskracht. In het verleden is er veel onbedoeld maar ook bedoeld weggevaagd. Vernieuwing moest er komen, nou prachtig! Ik zou willen vragen om oude details die uit Almelo zijn weggevaagd weer gedeeltelijk terug te plaatsen, te reconstrueren om zo het oude karakter weer ten dele terug te krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opknappen van gevels en parken.

Leave a Reply