Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Ouderen zijn onmisbaar
 
 
 
In de nabije toekomst hebben we steeds meer ouderen, die echter steeds vitaler blijven. De ouderen zijn steeds beter in staat vanwege hun gezondheid om mee te blijven doen in de samenleving. Vrijwilligerswerk, betaald doorwerken na je pensioenleeftijd zijn mogelijkheden, die we zullen moeten benutten. Geef ouderen daarin een beslissende stem. Actief blijven deelnemen aan de sociale structuren en de contacten onderling zijn van levensbelang. Mensen die na hun pensionering willen stoppen prima, maar zij die willen blijven deelnemen zijn vanwege hun levenservaring meer dan welkom.
 
Richt de wijken zo in dat ouderen steeds langer thuis kunnen blijven wonen. Zorg voor voldoende buurthuizen, sociale ontmoetingsplaatsen, aangezien er ook een steeds grotere groep alleenstaanden zullen zijn. Ook dienen we ruimte te creëren om de kennis en wijsheid, die de ouderen met zich mee dragen optimaal te benutten en over te kunnen dragen op de jongere generaties. Creëer een groep van wijze mannen en vrouwen. Laat deze denktank adviserend zijn vanuit hun enorme ervaring om mee te denken over actuele problemen en de te nemen besluiten in de stad. 
                   
Zet gepensioneerden in daar waar hun jarenlange ervaring nog bruikbaar is. Het mes snijdt aan 2 kanten: ze blijven actief en betrokken en de jongere generatie doet kennis en ervaring op. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als scholen ook gebruik zouden maken van het inzetten van ouderen/ gepensioneerden als ervaringsdeskundigen.
 
Deze visie is (nog) geen gemeengoed. Zeker als het gaat om die ouderen die niet meer actief kunnen zijn. We vinden dat ze onze zorg verdienen, maar we vragen hen niets meer. Zo ontstaat vanzelf het beeld dat deze generatie ons niets meer te bieden heeft. Dit beeld moeten we doorbreken. Een mens is meer dan zijn gezondheid. Als we goed kijken, zien we dat iedereen iets te bieden heeft. Sommige ouderen hebben het vermogen om kennis over te dragen en jongere generaties te coachen. Ze kunnen de liefde voor het vak overbrengen en genieten als de jongeren hun eigen vorm zoeken en vinden. Andere ouderen hebben relativeringsvermogen. Door hun ervaring weten zij dat het leven hoogtepunen en dieptepunen kent. Als geen ander weten ze dat niet alles te beheersen en te sturen is en dat er meer is dan maatschappelijke drukte en succes.
Wij nodigen iedereen uit om te werken vanuit deze visie, die ervan uitgaat dat ouderen nooit alleen kwetsbaar zijn, maar ook goed in staat zijn om hun wensen kenbaar te maken. We hopen dat er bij het organiseren van activiteiten geprobeerd wordt om uit te vinden wat iemand kan en wat bij hem of haar past. Waar iemands verborgen kwaliteiten liggen en hoe die naar boven gebracht kunnen worden.
Wat is er niet mooier dan een demente mevrouw ondersteunen bij het koffie schenken in haar verzorgingshuis omdat ze zich daar beter bij voelt dan bij het ganzenborden in de dagopvang. Op deze manier leggen we steeds meer de nadruk op de kracht en de waarde van kwetsbare ouderen, zodat ze op hun eigen manier verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply