Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
De Riet op zeepkist bij Rumoer

IMG_60451-600x449

De actiegroep voor behoud van het dienstencentrum de Riet voelt zich volkomen genegeerd door de gemeente Almelo, Scoop Welzijn en stichting Aveleijn. Op het dienstencentrum is van alles gaande en staat er voor na de herfstvakantie een grote verbouw op het programma. Daardoor moeten groepen toch naar elders verkassen terwijl de aangenomen motie op 2 juli juist vermelde dat de activiteiten gecontinueerd moesten worden.

Wethouder Mieke Kuik en Annebell Engles, directeur van Scoop Welzijn, voeren een beleid maar houden de actiegroep angstvallig buiten de plannen. Dit schiet de actiegroep totaal in het verkeerde keelgat en donderdagavond neemt de coördinator van de actiegroep plaats op de zeepkist in de bibliotheek teneinde de indieners van de motie en zij die deze motie steunden, ervan te overtuigen dat zaken heel anders lopen dan de gemeenteraad wil. De gemeente is verplicht de motie uit te voeren zoals die is bedoeld maar zet op dit moment de gemeenteraad in de kou!

Mijn toespraak van hedenavond op de zeepkist.;

Het is dinsdagavond 2 juli even na de klok acht uur.

De gemeenteraad van Almelo begint met het afwikkelen van de moties die die dag bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn ingediend.

Spanning in de zaal bij een grote groep mensen die zich het lot aantrekken van een kwetsbare ouderengroep in dienstencentrum de Riet.

De Partij van de Arbeid en de Partij Vrij Almelo, hebben, in overleg met de actiegroep een tweetal moties ineen geschoven om het dienstencentrum de Riet open te gehouden. Gesteund door de Christen Unie, de SP, Lijst Cete, Lijst Hammink, Groen Links, Leefbaar Almelo en ALA breekt er vreugde los op de tribune want met 19 tegen 16 stemmen haalt de motie het.

Het CDA, de VVD en een groot gedeelte van de D’66 fractie kan het lot van deze kwetsbare groep geen bast schelen, zij stemmen tegen.

In de motie staat vermeld; Butget vanuit de gemeente beschikbaar stellen om het dienstencentrum De Riet open te houden en de activiteiten zoals die daar nu reeds plaatsvinden te continueren.

Wat denk je dan als actiegroep? We hebben het gered, we blijven open. Champagne en gebak de volgende dag!

We zijn drie maanden verder. Van de euforie is weinig overgebleven. Wethouder Mieke Kuik, zoekt voor de realisering van dit openhouden haar eigen weg geen rekening houdend met haar eigen PvdA, de PVA en de ondersteuners van de motie. Samen met Scoop -Welzijn wordt getracht het financiële gedeelte af te dekken en zonder rekening te houden met die groep waarvoor de motie is ingediend. Er wordt een derde partner gezocht en gevonden voor de huuropbrengst die woningcorporatie Beter Wonen berekent.

Deze derde partner, zorgstichting Aveleijn eist daarvoor terug een aantal ruimten in het Dienstencentrum. Wij kunnen ons iets daarbij voorstellen

En dat is allemaal niet zo erg ware het niet dat vanaf die 2e juli de actiegroep, die medewerkers en vrijwilligers moet gaan leveren, wordt gemeden alsof we besmet zijn met een vreselijke ziekte.

Scoop Welzijn, de zorgstichting en de gemeente regelen, buiten ons om, alle zaken maar erger nog, zij gaan voorbij aan de motie zo die door PvdA, PVA, SP,Christen Unie, Groen links,Lijst hammink, Lijst Cete Leefbaar Almelo en Ala zijn bedoeld.

Wat is het gevolg? Dat er geen uitvoering meer gegeven wordt aan de motie die is aangenomen en zo die is bedoeld en met allerlei kunstgrepen getracht wordt het financiële gedeelte voor de gemeente zo goed mogelijk af te dekken ten koste van de oudere kwetsbare groep.

Gevolg, groepen die in het dienstencentrum al jaren zitten wordt vriendelijk doch beleefd verzocht op te krassen

Voor een fatsoenlijke opvang heeft Scoop- Welzijn, een groepering waaraan alle raadsleden de pest hebben zo is mij wel duidelijk, niet gezorgd.

Er volgt een grote verbouwing na de komende herfstvakantie maar hoe die eruit gaat zien en wat de gevolgen hiervan zijn is niet gecommuniceerd met onze werkgroep.

Categorisch worden wij door de wethouder Mevr. Kuik, Scoop Welzijn en de zorgstichting buiten spel gezet. We krijgen geen voet binnen die deuren omdat men naar elkaar wijst en elkaar de taak op de nek schuift voor de betrekkingen met onze werkgroep. Daarom roep ik de partijen dan ook op met ons in het geweer te komen en met ons zorg te dragen voor een fatsoenlijke uitvoering van genoemde motie.

Wat stond er ook alweer in de motie? Butget vanuit de gemeente beschikbaar stellen om het dienstencentrum De Riet open te houden en de activiteiten zoals die daar nu reeds plaatsvinden te continueren. Ja a ma hoela…….. De partijen die de motie hebben mogelijk gemaakt en zij die hem ondersteunden, wordt een rad voor ogen gedraaid want de wethouder doet wat ze wil en houdt nog steeds geen rekening met de grote groep oudere en kwetsbare gebruikers die dachten op 2 juli van dit jaar  hun plek te hebben veiliggesteld maar die opnieuw met een kluitje in het riet worden gestuurd.

De Riet, de oudste wijk van Almelo, een PvdA bolwerk van oudsher! Wil je Partij van de Arbeid , zoals al vele jaren, de grootste blijven bij de komende verkiezingen op 19 maart dan moet er wat gebeuren. Dan moet datgene wat toegezegd is aan de burgers worden nagekomen want ik voorspel u dat heel veel stemmen voor de Partij van de Arbeid in de Riet verloren zullen gaan en dat gun ik de scheidende wethouder Mieke Kuik niet. Maar laten we welzijn, als het gebeurd heeft ze het wel zelf over haar partij afgeroepen.

Hendry Bosch

Stem of voeg toe aan:

4 Comments to “De Riet op zeepkist bij Rumoer”

 1. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Enige tijd geleden heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat de PVDA voorzitter uit de tong klapte niet in mensen te investeren. Dus weet u gelijk wat voor partij de PVDA is. Maar als we nu toch gaan bouwen is het wellicht mogelijk Mieke Kuik een prachtige stoel te geven in het centrum, eentje die je ook als schietstoel kan gebruiken. Kunnen de bewoners om de buurt de stoel met Kuik de lucht in schieten. Ik vind weer typisch, een stemming naast haar neer leggen en toch haar eigen plan trekken, waarom is er dan nog een democratische stemming? Of is PVDA en mw. Kuik toch niet zo democratisch als zij beweren?

 2. Sjoerd Visser schreef:

  Felicitaties en bloemen geven met een lach die eruit zag als een boer met hevige kiespijn…dat blijkbaar alleen voor de goede orde is gegeven.
  Maar de slechte verliezers toonden daarna tot nu toe hun ware aard !!! En dat is niet voor het eerst in Almelo. Wat is dat toch: die mensonvriendelijke besluitvorming en dat mensonvriendelijke meedogenloze beleid maken? Waarom? Die “mensen” zouden zich moeten schamen om zo meedogenloos met mensen om te gaan. En dat zo vaak gehoorde excuus dat men als uitvlucht gebruikt “we kunnen niet anders” en “onze handen zijn gebonden” kan ik niet meer aanhoren !! SMOEZEN ! Waar géén wil is, is géén weg. Als er wél een wil was geweest…dan was het niet zover gekomen als nu. Zulke beleidsmakers moeten zich zeer diep schamen met hun hardvochtigheid, kortzichtigheid, meedogenloosheid en hun blind optimisme. Dan zit je de vooruitgang in de weg !!!!! Je ziet dat plaatselijk, maar ook landelijk.
  De betweters hebben het voor het zeggen en de tomeloze eigenwijsheid zit de eigen wijsheid in de weg. Het is een grote schande (en dan ben ik nog netjes met die woorden).

 3. Sjoerd Visser schreef:

  En als laatste: je kon tijdens de radiouitzending horen hoe een wethouder veel woorden gebruikte om daarmee vooral niets concreets te zeggen. Zonde van de zendtijd en het geduld. En dan ook nog (buiten het bereik van de microfoon) tegen iemand van de aktiegroep zeggen “dat is ook het probleem…dat jullie ons niet geloven”…dat vind ik wansmakelijk. Want we hebben inmiddels al gezien hoe goed we de mensen in de politiek die afspraken maken kunnen vertrouwen. Dat is niet alleen in Almelo zo…maar ook landelijk. Degenen die daar NIETS tegen doen en zich hullen in stilzwijgen zijn medeschuldig. Vandaar dat het ook “zo goed gaat” in Almelo…en in NL.

 4. Sjoerd Visser schreef:

  Politiek en eerlijkheid: een wereld van verschil. In dat verschil leven we nu. Wordt dat bedoeld met “Het verschil maken”?

Leave a Reply