Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dierenwelzijn in Almelo op een zijspoor gezet

Beste mensen,

Zoals u weet staat dierenwelzijn, in de breedste zin van het woord op de actielijst van de Partij Vrij Almelo. Ook van drie andere partijen was dit een aandachtspunt in hun verkiezingsprogramma.

Op dinsdag 25 maart, is er overleg geweest binnen de nieuwe raad van Almelo over de standpunten die de komende 4 jaar op de prioriteitenlijst aan de orde zouden komen. Partij Vrij Almelo heeft daarbij dierenwelzijn, een dierenwethouder en een nieuw dierenasiel op de agenda geplaatst, daar wij van mening waren dat we eindelijk steun zouden vinden in deze nieuwe raad.

Echter tot onze verbazing hadden de andere 3 partijen die dit hoog op het verkiezingsprogramma hadden staan dit niet opgenomen in hun 5 agendapunten. Sterker nog, toen wij, Partij Vrij Almelo, dit aan de orde stelden werden we door de andere partijen weggehoond met de woorden “dieren horen op de BBQ” en waar maak jij je druk om,  jullie zijn alleen maar bezig met knuffeldieren. Beide stellingen zijn volgens ons niet waar en buiten elke proportie wat ons betreft.

Ondertussen hebben wij contact gehad met een van de kandidaten van de plaatselijke partijen die het volledig met ons eens is. Ik citeer uit zijn mail:

U heeft helaas volkomen gelijk:

de sfeer in de gemeenteraad van Almelo is verre van diervriendelijk.

Met lede ogen constateer ik dat ook bij LAS het welzijn van de dieren geen prioriteit blijkt te hebben.

En dat terwijl er in Europees verband afspraken hieromtrent zijn gemaakt:

 

Binnen het verband van de Europese Unie is overeengekomen dat het beleid van dit regelgevend orgaan in dit opzicht gericht is op de bevordering van het welzijn van dieren, door hen de volgende vijf, op grondrechten van mensen lijkende, ‘vrijheden’ toe te kennen:

  • Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding.
  • Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief.
  • Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes.
  • Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitoefenen.
  • Vrij zijn van angst en chronische stress. 
  • Partij Vrij Almelo is dan ook van mening dat, als dit de insteek is van de nieuwe raad, we er niets mee opgeschoten zijn dat de kiezers van Almelo andere partijen aan het roer hebben gezet en dat we een GEWELDIGE periode van 4 jaar tegemoet kunnen zien die de inwoners van Almelo en dieren in het bijzonder zware tijden gaat opleveren. We zullen de stemming van 1 april afwachten maar zijn van mening dat dierenwelzijn in Almelo verre van ideaal blijft.Partij Vrij Almelo zal zich blijven inzetten voor het welzijn van ALLE inwoners van Almelo maar zal zich ook beraden wat wij de komende raadsperiode aan dierenwelzijn naar voren zullen brengen.Met vriendelijke groet,
  • Namens de Partij Vrij Almelo
  • Harry de Olde (fractievoorzitter)
Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply