Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vraag de Almelose burger mee te denken over te nemen bezuinigingsmaatregelen

De financiële positie van de gemeente Almelo is zorgelijk.

De risico’s in het sociale domein, de problemen bij de grondexploitaties en het tekort in het meerjarenperspectief lopen op tot 10,5 miljoen euro. Bezuinigingen zijn noodzakelijk om eind 2015 een reëel sluitende begroting te kunnen presenteren. Deze  bezuiniging bezorgd het college gegarandeerd een aantal hoofdpijndossiers die uiteindelijk op het bordje van de burger terecht komt. Wij vragen ons af of het niet tijd wordt voor een Burgerbegroting. Dan kunnen inwoners een keuze maken uit bezuinigingsmaatregelen, maar ook aangeven of ze liever belastingen verhogen.

Vraag aan de Almelose burger om mee te denken over te nemen bezuinigingsmaatregelen. Een mooi voorbeeld is de gemeenteraad van Coevorden want die wilde een beter beeld krijgen van de prioriteiten van de inwoners, en vroeg hen om mee te denken. Het gaat om een extra bezuiniging van zes miljoen euro in de gemeente Coevorden. De burgers bleken er hun hand niet voor om te draaien. Driehonderd tips en ideeën en 129 burgerbegrotingen stroomden binnen.

De meedenkers kwamen zelfs een dikke 1,3 miljoen euro zuiniger uit in de eigen begrotingen. Vrijwel overal zetten ze hun mes in, met als grootste bezuinigingsposten ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, en burgerzaken en bestuur. Maar ook met de voorzieningen in de openbare ruimte, en de uitgaven om mensen aan het werk te helpen kan het allemaal wat minder. De enige uitzondering is het onderwijs, daarin willen ze juist extra investeren.

Bij een burgerbegroting gaat het vooral om de samenwerking Een burgerbegroting is dus een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. daardoor komen burgers dicht bij de besluitvorming van de gemeentelijke begroting.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

3 Comments to “Vraag de Almelose burger mee te denken over te nemen bezuinigingsmaatregelen”

 1. bert [familienaam maathuis] schreef:

  Dat er bezuinigingsmaatregelen genomen moeten gaan worden, lijkt voor een substantieel deel veroorzaakt te zijn door de bouw van een nieuw … .

  Dient de bezuiniging dan afgewenteld te worden op de Almelose burgers? Zijn niet de raadsleden die hier vóór hebben gestemd, degenen die deze bezuiniging zelf dienen te vereffenen? Dat lijkt toch de meest voor de hand liggende maatregel? !

  Bezuinigingsmaatregelen hoeven dan in veel mindere mate afgewenteld te worden op burgers die in het geheel geen behoefte hadden aan nieuwbouw. Er waren toch ook raadsleden tegen? Die hadden dus beslist een andere visie. De vóórstemmers zadelen de burgers nu met de financiële gevolgen op!

 2. Harry schreef:

  Ja Bert, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Almelo en een figuurlijke middelvinger te geven zijn hele hordes Almeloërs lui op de bank blijven zitten tijdens de verkiezingen….

 3. bert [familienaam maathuis] schreef:

  Ik zie graag dat raadsleden die vóór stemden, zich opnieuw uitspreken over hun vóór stem destijds. Hoe gaan zij dit oplossen, zonder de Almelose burgers op te zadelen met financiële bijdrage? Allemaal en alleen uiterlijke aanschijn, die nieuwbouw?

Leave a Reply