Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Je suis Emile Rousseau: Huisarts Edward Kriek, het Maagdenhuis en de plicht tot consulteren (ingezonden)

Geachte heer Rouvoet en overige bestuurders van universiteiten, KNAV, burgemeesters, Kamerleden,

Met de discussie over Huisarts Edward Kriek, laat u haarscherp zien hoe misleidend de invloed van het begrip “rechtsstaat” is. In het NRC van 28 februari 2015, het artikel van huisarts Edward Kriek, zegt u, citaat: “Wij kunnen niet persoonlijk onderhandelen met 8.000 huisartsen”. Einde citaat

Nee, u kunt inderdaad niet met 8.000 huisartsen onderhandelen, dat weten we allemaal. Dit wist Parmenides 500 jaar voor Christus, met zijn consultatieconsensprincipe “Een gedachte in verscheidenheid”, ook. Het betekent dat u niet met 8.000 huisartsen kunt onderhandelen, u wel 8.000 huisartsen vooraf kunt consulteren, dus raadplegen. Dit kunt u alleen doen via het consultatieconsens idee “mens una”  (one mind) van Parmenides en Spinoza, analoog aan de consenssymboliek “Je suis Charlie” uit Parijs. Het is de kern van het consultatieconsensprincipe van het idee van de algemene wil van de rede “la volonté générale” van Rousseau, zoals dit in de mensenrechten van 1789 onder artikel 6, met een breed gedragen consens, was opgenomen.

Aangemoedigd door de voormalige Vice Voorzitter van de Raad van State de heer Herman Tjeenk Willink, die over het belang van de geschiedenis zei , Citaat: ‚Als je je geschiedenis niet kent, heb je ook geen toekomst.”. Einde citaat. (NRC 16/4/11), is het nu zaak, dat we terug gaan blikken in de geschiedenis als het om de moraal van de “rechtsstaat” gaat. Gelijk aan de wijze les van de vader van Burgmeester Aboutaleb, die bij Buitenhof vertelde dat het gaat om het vinden van het midden, gelijk aan de deugd in het midden houden van Aristoteles. Het is niet langer verantwoord om ten aanzien van de “reformen” blindelings de populistische informatie van de bestuurlijke elite te accepteren wetende dat daarmee een deel van onze samenleving als lemmingen de afgrond in worden gestort.

De losse heersende zeden en gebruiken, als zijnde de “moraal” van het toenmalige absolutisme van vòòr de Franse Revolutie werd met de Mensenrechten van 1789 omgezet tot het begrip “plicht”. De plicht om te consulteren. Daarbij ging het om nieuwe bestuurlijke zeden en gebruiken van de moderne staat en het moderne staatshoofd, namelijk de morel “plicht” om het algemeen belang te dienen. Anders gezegd de “plicht” om collectieve waarden te beschermen. Hiervan is het belangrijkste criterium de plicht tot consulteren. Dus niet verwarren met zeggenschap en medezeggenschap, waarmee parlementariërs de protesterende studenten van het Maagdenhuis op het dwaalspoor proberen te houden, zoals dit bij Buitenhof van 1 maart duidelijk is te zien. Het gaat om de plicht van de staat en het Staatshoofd om vooraf aan nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties het volk te consulteren.  M.a.w., het Binnenhof en Paleis Noordeinde moet veranderen.

Tijdens het symposium: “Fichte Dead or Alive?” in Berlin begin januari 2014, is vastgesteld, dat Johann Gottlieb Fichte, bekend van het principe “Ich, Ich Nicht” ook de joodse Messias genoemd,[1] sinds 1789 geen letter heeft geschreven over de “morele plicht” van de staat tot het consulteren van het volk vooraf aan nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties. Tijdens dit symposium werd ook vastgesteld, dat de vele aanwezige leden van dit internationale geselschap het Duitse begrip “Andragogik” niet kende. Overigens, deze week werd duidelijk dat dit zelfde probleem in Duitsland ook speelt voor het begrip“Aufklärung” een vertaling vanuit het Engels van “Enlightenment” (Verlichting). („Die Komplexität der Aufklärung“ von Professor Dr. Dr. Hans Burkhardt Ettal,Leserbrief F.A.Z. 25. Februar 2015) en “Aufklärung im Sinne Kants”, von Prof. Dr. Horst Kreye, en Prof. Dr. Adalbert Mayer – Heinricy uit Worpswede. (F.A.Z. 28.2.2015).

Dit moet de oorzaak zijn dat het oude Romeinse begrip “Rechtsstaat” na de Franse Revolutie werd gehandhaafd, terwijl het op grond van de door de revolutie afgedwongen nieuwe bestuurlijke zeden en gebruiken, waaronder de mensenrechten van de moderne: “rechtsplichtstaat” had moet zijn

Dit is de reden, dat de door de andragogisch Europese Gender ideologie beïnvloede minister Edith Schippers meent te kunnen beweren, dat t.b.v. techniek de moraal nog nooit is gerespecteerd, citaat: “De groep wetenschappers vindt het hoogste tijd een maatschappelijk debat te starten over de voor- en nadelen van het veranderen van genetische eigenschappen. Ze zeggen gevoelig te zijn voor de ethische dilemma’s als medici voor God gaan spelen, zeker als de toepassingen niet ver meer af liggen van rassenverbetering , maar wijzen er tegelijkertijd op dat voortschrijdende techniek nooit door morele bezwaren heeft laten tegenhouden”.  Einde citaat (Financieel Dagblad 21 februari 2015)

Impliciet bevestigde zij hier ook mee, dat het bij de technieken van de huidige pseudowetenschap GENOMICS, de kenniseconomie de kern van ons land,  nog steeds gaat om de rassentheorie van de hoogadel van begin 18e eeuw, ook bekend als zijnde de maakbaarheids -en of vooruitgangsgedachte. Dit, was overigens een van de oorzaken van de Franse Revolutie van 1789 en de latere Europese revolutie van 1848. (“Die Zerstörung der Vernunft” von Georg Lukács).

Anders gezegd, het begrip “rechtsstaat” is een semantische manipulatie binnen het semantische universum, waarvan uw uitspraak “Wij kunnen niet persoonlijk onderhandelen met 8.000 huisartsen” een gevolg van is.  Over alle andere ellende die dit heeft veroorzaakt maar te zwijgen.

Semantische manipulaties worden veroorzaakt door de kosmische wil van de stem van het populisme van de moderne, wat het fundament van de andragogie is. Een begrip wat in 1833 door Alexander Kapp voor het eerst werd genoemd en rond 1920 door  Rosenstock cum suis opnieuw werd uitgevonden. Daarvan zei Drs. Thea Cohen in 2008: “De andragogie is nog springlevend”. Dit veroorzaakt een gedrag waarover het individu geen controle meer heeft en waarbij hij zijn natuurlijke keuzevrijheid verliest. Dit laatste niet verwarren met de retorische discussie “de vrije wil bestaat niet”. Het gaat niet om de vrije wil maar om de natuurlijke mogelijkheid van de mens om “vrije keuzes” te maken.

Bij dit andragogische proces, wat zeker vanaf 1833 gaande is, heeft sluipend een gedragswijziging plaats gevonden van consensprincipe naar het meerderheidsprincipe. Daarbij kreeg het individu ook geen toegang meer tot de politieke bron van het weten dat de enige bron voor autonome vrijheid voor alle is. Bij de discussie met de studenten bij Buitenhof op 1 maart werd dit probleem eveneens in andere woorden aangekaart bij het thema complete informatieachterstand. Informatie heeft geen zin: “Anders krijgen we moeilijke vragen”.

De kern van deze bron van het politieke weten is het consultatie principe van “mens una” (one mind) van Spinoza, wat niets met zeggenschap of medezeggenschap of samen besturen heeft te maken. Mogelijk een erfenis van de “raden politiek” uit de Russische Revolutie.  Geen toegang tot deze bron van het weten maakt van mensen uiteindelijk machteloze mieren, of zoals in het leerboekje van Joep Brinkman “Voor de verandering – Een praktische inleiding in de agogische theorie” p39 wordt beschreven een “gekookte kikker”, synoniem voor gehoorzame politieke apathie.

Binnen het semantische universum bestaat de tijd niet, daar gaat het om een lineaire tijd als zijnde de plaatsaanduiding van gebeurtenissen binnen dit semantische universum. Wanneer hier manipulaties plaats vinden of gebeurtenissen worden verzwegen gaat het individu uiteindelijk verkeerd sporen bij de zoektocht naar het existentiële zijn en de esthetiek van de schoonheid in al zijn aspecten, waar de uitvoerende politiek als zijnde de wetgever samen met het staatshoofd verantwoordelijk voor is.

Richt alles wat ademt en leeft zicht tot het licht (fotosynthese), de techniek heeft dit omgedraaid. Techniek waaraan we volgens Schippers geweldig veel aan te danken hebben, kan vandaag het individu niet meer zonder het kunstlicht, dat ieder moment van de dag op hem en haar wordt gericht. Uiteindelijk zal het individu met deze gedragswijziging, gaan gehoorzamen aan digitale commando’s. Hiervoor heeft men op de Erasmus universiteit de bestuurlijke ”tetras politica” ontwikkeld, zoals men daar ook een genetisch gemanipuleerde EBOLA virus heeft gemaakt. Waarom? Voor wie? Met welk doel? Dit alles weten we niet.

Het kan dan ook geen toeval zijn, dat in Duitsland nu op een extreme wijze wordt geprobeerd een inentingsplicht te forceren tegen mazelen. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. (“Erwachsenen sollen sich impfen lassen” F.A.Z. 1 maart 2015). Een ontwikkeling waar Bertrand Russell in 1952 al voor waarschuwde[2] en waarvoor het “Central Veterinary Institute”  in Lelystad nu een “High Containment Units” heeft geplaatst. Zie bijgaand mijn openbrief aan “Wageningen” cum suis dienaangaande.

Ter herinnering: Tot en met 2001 binnen de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO werden alle  consumenten vooraf geconsulteerd over nieuwe criteria, criteria wijzigingen en overige beleidskwesties. Dit middels het consensprincipe “la volonté générale” van de rede. Het resultaat was dat EKO een ongekend sterk keurmerk was met een groot vertrouwen in geheel Europa. Nu dit principe, door het afschaffen van de toenmalige Raad van Advies die dit consensprincipe toepaste, is afgeschaft, is het keurmerk EKO waardeloos geworden. Dit zelfde dreigt nu voor de natuurlijke biodiversiteit, het menselijk lichaam en de totale samenleving.

Mogelijk, dat de acties van de studenten dit onheil nog kunnen afwenden.

Wie in de openbaarheid schrijft en spreekt kan misverstaan worden. Ik ben dan ook beschikbaar voor het verstrekken van meer informatie en het beantwoorden van vragen. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

R.A.Verlinden, alias Emile Rousseau van de tweede moderne.

Edward Kriek

“Alleen een vrij man kan een goed geneesheer zijn” 

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/148591/Huisarts-houdt-Nederland-voor-gezien.htm

“We kunnen het hart van een mens beoordelen aan de manier waarop hij de dieren behandelt” 

http://www.omroepalmelo.nl/artikel/611/Sponsor_van_de_maand_Dierenzorgcentrum:_Edward_Kriek.html

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Je suis Emile Rousseau: Huisarts Edward Kriek, het Maagdenhuis en de plicht tot consulteren (ingezonden)”

 1. bert [maathuis] schreef:

  Om te begrijpen en te handelen naar datgene dat Robert Verlinden ons in dit schrijven aanreikt, zullen wij allen, ook in Almelo, uit onze programmering dienen te treden.
  Willen wij, burgers, weer authentiek leven? Bekijk deze korte video dan eens:

  https://www.youtube.com/watch?v=VXbsayf2ZmY#t=750

  Met dank aan de PVA voor het plaatsen van de visie van Robert Verlinden, welke teruggrijpt naar de tijd van de Franse revolutie.

  https://www.youtube.com/watch?v=VXbsayf2ZmY#t=750

  In Almelo is helaas weinig actie betreffende onderwijsvernieuwing. Met mijn “eigen” school, de PiusX, heb ik inmiddels slechte ervaring. Zij gedragen zich exact hetzelfde als de studenten van de UVA nú beweren van hún bestuurders: eenzijdig autoritair. En of het nu UVA of PiusX betreft, overal [b]lijkt [nog steeds!] geld in vergaande mate de hoofddrijfveer te zijn voor de bestuurlijke houding. Alles gericht op economie, diploma’s, concurrentie, ….

  Inmiddels is ook de moord op de Rus Nemzow doorgeprikt:
  https://haunebu7.wordpress.com/2015/03/02/boris-nemzow-war-schon-tot-bevor-er-starb/ (Over programmering gesproken.)

  Gebeurt er in Almelo/Twente iets ten aanzien van onderwijsvernieuwing? Twee mooie sites ter oriëntatie:
  http://www.marjadevries.nl/index-ned.php
  http://www.hvw-oost.nl/64752999 (ja, in onze contreien zijn dus wél een paar mensen actief hierin!)

Leave a Reply