Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Mail van VNG en Ministerie van BZK – Congres- en Studiecentrum VNG

Geachte heer de Olde,

Burgers nemen steeds meer het initiatief in het publieke domein in Nederland. Ze regelen zelf hun zorg, runnen zelf het lokale zwembad en wekken hun eigen energie op. Op ongekende schaal nemen burgers het heft in handen.

Wat betekent deze ontwikkeling voor overheid, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven? Hoe kunnen zij gebruik maken van de groeiende energie en kracht van burgers en burgercollectieven? Hoe kunnen ze deze stimuleren en barrières wegnemen?

Over hoe dat te doen zijn veel vragen en is veel behoefte om daar meer over te leren en samen te ontwikkelen wat daarin werkt onder welke omstandigheden en wat daarvoor nodig is van burgers, ambtenaren en alle betrokken organisaties daarbij.

De VNG en het ministerie van BZK spelen op deze ontwikkelingen in door activiteiten gerelateerd aan dit onderwerp te organiseren.
Daarvoor zijn we erg benieuwd waar de precieze behoeften rondom dit vraagstuk liggen.

Reactie:

De participatiegedachte heeft de afgelopen decennia een duidelijke vlucht genomen. Maar heeft het ook echt iets opgeleverd? Velen twijfelen echter. Hoe komt het toch dat we de mond vol hebben over participatie maar dat het feitelijk niet echt van de grond komt? Terwijl de noodzaak steeds groter wordt nu de overheid meer en meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf wil neerleggen. Wij constateren dat de belangrijkste oorzaak is dat de gemeente als organisatie feitelijk niet weet wie haar burgers echt zijn en daardoor communicatie en participatie niet hét effect heeft wat het moet zijn.

Meer betrokkenheid van de raad bij burgers zal echt het verschil maken. Bewoners die zien dat de raad betrokken is en nadrukkelijk aanwezig is bij een proces, voelen zich tot op het hoogste niveau serieus genomen. Op dat moment werken we als raad aan dit vertrouwen. Juist als een raad op afstand blijft en onzichtbaar is, gaan bewoners twijfelen aan de zin van hun bijdrage. Zij gaan het risico incalculeren dat als puntje bij paaltje komt en de raad beslissingen gaat nemen, hun inbreng niet bekend is bij de raad of niet zal worden meegewogen.

Het is dus aan de raad en de raadsleden om te laten zien hoe serieus zij de participatie of initiatieven van de burger nemen en hoezeer zij die ook waarderen. En dat vereist ook het lef om meer ruimte en vertrouwen aan de burger te geven. Het vraagt de bereidheid van de raad en de politiek om dat daadwerkelijk te laten zien. Dat doe je als raad, als je het geven van ruimte voor beïnvloeding door de burger niet ziet als een beperking van de representatieve democratie, maar juist als een verruiming ervan en als een meerwaarde voor de lokale samenleving.
En door glashelder te communiceren waar de raad (of iemand anders) over besluit, zodat bewoners duidelijk weten hoever hun invloed wel en niet gaat.

Politiek bedrijven verandert mee: lokale issues worden belangrijker, enerzijds omdat de (partijpolitieke) verschillen tussen partijen vervlakken en anderzijds omdat burgers zich meer betrokken voelen.

Door in te spelen op de lokale thema’s en hierin ruimte te bieden aan beïnvloeding door bewoners, maak je als raad verbinding met de lokale samenleving en vergroot je de kwaliteit van het bestuur.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply