Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Mooi TMZ-plan wordt door te lang treuzelen om zeep geholpen

De Partij Vrij Almelo riep meerdere keren op om niet lang te treuzelen en om er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ-plannen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Door te lang treuzelen haakt TMZ nu af.

sloop 

Op donderdag 13 maart  2014 was een TV ploeg van de Telegraaf in Almelo

De gewoonte van vroeger om te veel  erfgoed te slopen, lijkt nu plaats te gaan maken om te veel te laten staan. Het is alsof alles maar moet worden behouden, ook als het de moeite niet waard is.

Een aantal politieke partijen bepleiten meer aandacht bij het zoeken van een nieuwe bestemming voor monumenten. Niet alleen de architectonische waarde moet duidelijk zijn voordat wordt begonnen met de verbouwing van een monument, maar ook de vraag of het financieel de moeite waard is. Drie maatschappijen hebben plannen ingediend voor de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie met zowel sloop als ook hergebruik. Deze drie partijen zijn Stad en Ommeland. Coöperatie Hergebruik Gebouwen en de Ontwikkelingscombinatie Almelo /Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ).

De plannen zijn al in een eerder stadium toegelicht in een politiek beraad op 28 mei 2014. Dat politieke beraad heeft geleid tot een bredere verkenning van de vraagstukken ten aanzien van de ingediende plannen waar de kwaliteit van het betreffende gebouw zeker een hoofdrol speelt.

Met de kwaliteit van een pand wordt gedoeld op de technische staat en de uitstraling van het pand. De technische staat kan een knelpunt vormen voor hergebruik door de verouderde indeling en/of aankleding of een slechte staat van onderhoud. Niet alle soorten panden zijn geschikt voor omvorming. Redenen hiervoor zitten niet alleen in regelgeving maar met name in praktische zaken. Grote gebouwen (vaak van na de jaren zeventig) zijn moeilijker om te vormen tot woningen omdat het wenselijk is dat de kamers een raam hebben. Ook het plaatsen van natte cellen en keukenvoorzieningen is niet altijd mogelijk of zeer kostbaar. Er moet in een gebouw ook ruimte zijn voor bekabeling van de woningen of om bijvoorbeeld een separaat verwarmingssysteem per woning aan te leggen. Tot slot is in veel verouderde panden asbest verwerkt, hetgeen ook een groot (financieel) knelpunt kan vormen bij hergebruik of herbestemming.

Ook de uitstraling van het pand bepaalt mede de mogelijkheden van hergebruik en herbestemming. Karakteristieke of monumentale panden hebben nu eenmaal meer uitstraling dan een in zichzelf gekeerd gemeentehuis uit de jaren zeventig. De gemeenteraad heeft altijd aangegeven zich voor 1 juli 2014 uit te willen spreken over hergebruik of sloop van de oude stadhuislocatie. Morgenavond wordt in de gemeenteraad een tweede politiek beraad gehouden om de plannen van het (nieuwe) college toe te lichten en te bespreken. Daarbij wordt ingegaan op de wenselijkheden en de onwenselijkheden van de planvorming. Hierdoor kan de gemeenteraad zich (weer) voorbereiden op een juist te nemen besluit over sloop of hergebruik van het oude stadhuis.TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) heeft er 1,2 miljoen euro voor over om het huidige stadhuis, als het vrijgekomen is, te slopen en er een nieuw woon-zorgcomplex te bouwen. Het bod van de twee andere geïnteresseerden, ligt beduidend lager.

Op donderdag 13 maart  2014 was een TV ploeg van de Telegraaf in Almelo om raadsleden te interviewen over hun standpunten inzake het oude stadhuis. De politieke partij die een uitgesproken mening heeft over de bestemming van het oude stadhuis in Almelo is de PVA. Duidelijk is dat de Partij Vrij Almelo nooit een nieuw gemeentehuis wilde hebben, maar nu het toch zover is gekomen zijn we voor sloop van het oude stadhuis.

De PVA heeft een bijdrage gezien van TMZ om het oude stadhuis te slopen en op die plaats een wooncomplex te bouwen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zodat mensen met een rolstoel gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die Almelo te bieden heeft. Eenvoudig naar het centrum van de stad kunnen gaan. Bijvoorbeeld de bibliotheek, markt en mooie terrasjes binnen handbereik. Deze mensen kunnen door een beperking vaak geen gebruik maken van het openbaar vervoer. “Wij willen mensen uit hun isolement halen en ervoor zorgen dat ze deel blijven uitmaken van de maatschappij,” aldus de Partij Vrij Almelo. In onze ogen werkt zo’n uitje als medicijn.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Mooi TMZ-plan wordt door te lang treuzelen om zeep geholpen”

Leave a Reply