Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Burgerinitiatief “mogelijkheid tot doorbreken van politieke spelletjes”

Gemeentelijke en landelijke ambtenaren zijn dikwijls verwonderd over de vitaliteit die er in de haarvaten van de samenleving blijkt te bestaan. Het betrekken van burgers is toch een taak voor de overheid, waarbij ambtenaren dikke notities schijven en de gemeenteraad een visie bepaalt op de samenleving? Hebben deze mondige burgers de overheid dan niet meer nodig. Schijnbaar verward door de vele voorbeelden zelfredzaamheid probeert de overheid verdwaasd om de vele initiatieven te laten passen binnen de bestaande denkkaders

Actief betrokken burgers zijn wezenlijk voor een levende democratie. Ze vernieuwen de samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Sommige beleidsmakers ervaren deze initiatieven als ongemakkelijk of stellen zich onverschillig op.

De toegevoegde waarde van een burgerinitiatief zou juist in de creatieve benadering van de burger, de brede publieke steun en de mogelijkheid tot doorbreken van politieke spelletjes moeten zitten.

Politieke procedures rond het burgerinitiatief verhinderen nu de gewenste interactie tussen burger en politiek, terwijl ‘een brug te slaan’ ooit één van de doelen was. Creatieve ideeën en interessante plannen worden nu vanwege formaliteiten van tafel geveegd.

Echt enthousiast is de politiek nooit geweest over het burgerinitiatief, maar het is nu tijd om keuzes te maken. Met de huidige opzet houdt men de burger alleen maar voor de gek met als gevolg dat deze zich nog meer van de politiek zal afwenden.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply