Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Oud-wethouder Johan Andela: Raad had oude stadhuis moeten verkopen

Het oude gemeentehuis

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) had er 1,2 miljoen euro voor over om het huidige stadhuis, als het vrijgekomen is, te slopen en er een nieuw woon-zorgcomplex te bouwen. Het bod van de twee andere geïnteresseerden, Stad en Ommeland en Coöperatie hergebruik Gebouwen, waren met 525.000 respectievelijk 500.000 euro beduidend lager.

Een groot aantal politieke partijen bepleiten meer aandacht bij het zoeken van een nieuwe bestemming voor monumenten. Niet alleen de architectonische waarde moet duidelijk zijn voordat wordt begonnen met de verbouwing van een monument, maar ook de vraag of het financieel de moeite waard is. Drie maatschappijen hadden plannen ingediend voor de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie met zowel sloop als ook hergebruik. Deze drie partijen zijn Stad en Ommeland. Coöperatie Hergebruik Gebouwen en de Ontwikkelingscombinatie Almelo /Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ).

De plannen zijn al in een eerder stadium toegelicht in een politiek beraad op 28 mei 2014. Dat politieke beraad heeft geleid tot een bredere verkenning van de vraagstukken ten aanzien van de ingediende plannen waar de kwaliteit van het betreffende gebouw zeker een hoofdrol speelt.

Met de kwaliteit van een pand wordt gedoeld op de technische staat en de uitstraling van het pand. De technische staat kan een knelpunt vormen voor hergebruik door de verouderde indeling en/of aankleding of een slechte staat van onderhoud. Niet alle soorten panden zijn geschikt voor omvorming. Redenen hiervoor zitten niet alleen in regelgeving maar met name in praktische zaken. Grote gebouwen (vaak van na de jaren zeventig) zijn moeilijker om te vormen tot woningen omdat het wenselijk is dat de kamers een raam hebben. Ook het plaatsen van natte cellen en keukenvoorzieningen is niet altijd mogelijk of zeer kostbaar. Er moet in een gebouw ook ruimte zijn voor bekabeling van de woningen of om bijvoorbeeld een separaat verwarmingssysteem per woning aan te leggen. Tot slot is in veel verouderde panden asbest verwerkt, hetgeen ook een groot (financieel) knelpunt kan vormen bij hergebruik of herbestemming.

Ook de uitstraling van het pand bepaalt mede de mogelijkheden van hergebruik en herbestemming. Karakteristieke of monumentale panden hebben nu eenmaal meer uitstraling dan een in zichzelf gekeerd gemeentehuis uit de jaren zeventig. De gemeenteraad heeft altijd aangegeven zich voor 1 juli 2014 uit te willen spreken over hergebruik of sloop van de oude stadhuislocatie.

Al eerder kwam op donderdag 13 maart 2014  een TV ploeg van de Telegraaf naar Almelo om een voor- en tegenstander te interviewen. De politieke partij die een uitgesproken mening had over de bestemming van het oude stadhuis in Almelo was de PVA. Duidelijk is dat de Partij Vrij Almelo nooit (ver)nieuwbouw wilde hebben, maar partijen als VVD, CDA en PvdA hebben dit na jaren van politiek gekissebis doorgedrukt.

Met het resultaat dat het gebouw nog steeds leeg staat.

IMG_7831

Harry de Olde (PVA)  “direct slopen”

De Partij Vrij Almelo was en is nog steeds voor sloop van het oude stadhuis. De prachtige bijdrage van TMZ overtuigde de PVA om het oude stadhuis direct te slopen en op die plaats een wooncomplex te bouwen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zodat mensen met een rolstoel gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die Almelo te bieden heeft. Eenvoudig naar het centrum van de stad kunnen gaan. Bijvoorbeeld de bibliotheek, markt en mooie terrasjes binnen handbereik. Zo komen de rolstoel gebruikers uit hun isolement.

De PVA riep meerdere keren op om niet lang te treuzelen en om er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ-plannen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Door te lang treuzelen haakte TMZ dus af.

Herontwikkeling voormalige stadhuislocatie – Partij vrij Almelo

ja

TCTubantia 08-01-2016

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Oud-wethouder Johan Andela: Raad had oude stadhuis moeten verkopen”

  1. Het is wel bizar dat juist een zorginstelling er 1,2 miljoen voor over heeft om zoiets te slopen. Je zou toch zeggen dat er voor dat bedrag genoeg andere lokaties te vinden zijn en dat je dan misschien nog iets overhoudt voor de mensen waar je voor wil zorgen.