Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Van hondendrol naar biogas of elektriciteit

Elk jaar produceren Nederlandse honden samen 145 miljoen kilo hondenpoep. Die verdwijnt nu onder schoenen of op de afvalberg.

Maar in een moderne gemeente gooit een hondenbezitter de poep van zijn huisdier niet meer in de prullenbak, maar rechtsreeks in het riool. En dan maakt het lokale waterschap er biogas van. Leeuwarden loopt hierin voorop.

De zogenoemde Gepp-bak rukt op in Nederland. In achttien gemeenten gooien steeds meer hondenbezitters de drollen van hun viervoeters via de speciale container rechtstreeks in het riool.

Voordeel voor de gemeente: de bakken hoeven niet dagelijks meer te worden geleegd, waardoor de kosten dalen. Maar ook het milieu profiteert: De poep bevat veel energie, die normaal gesproken in de afvaloven verloren gaat. En bij het Wetterskip Fryslan komt er nu tijdens de waterzuivering biogas uit. Honden kunnen nog niet zelf in de bak poepen. Een soort zelfbediening, ‘dat zou mooi zijn. Misschien in een nieuw model.’

De ervaringen in de andere gemeenten laten zien dat ze in positieve zin bijdragen aan duurzaamheid, leefbaarheid, hygiëne en de bereidheid om hondenpoep op te ruimen”
Maar het kan ook nog anders, dacht het bedrijf Oceane Izard. Ze ontwikkelde de Poo Poo Power: stroom uit hondenpoep.

De Poo Poo Power is nu nog een conceptversie, maar als het aan Izard ligt komt het ding daadwerkelijk op de markt. Het is een reukloze vergister op basis van bacteriën. Bovenin doe je het zakje poep en bacteriën zetten dat vervolgens om tot methaangas. Met het gas wekt het apparaat vervolgens stroom op.

Bij de Poo Poo Power gaat de stroom direct naar accu’s, die eenvoudig los te koppelen zijn van het apparaat en dan ergens in huis gebruikt kunnen worden. Eén lading poep van een gemiddelde hond zou voldoende stroom geven om bijvoorbeeld een ventilator twee uur te laten draaien.

De gemeente Almelo zou daarbij kunnen helpen.

Reactie:

Als de wil er is dan zijn er diverse mogelijkheden om overlast van hondenpoep daadwerkelijk aan te pakken!!

De plannen voor het winnen van energie uit hondenpoep zijn namelijk niet uniek.

Ook in het buitenland zijn vergelijkbare plannen opgesteld, en in Stiens kan het lokale zwembadwater sinds kort verwarmd worden met energie uit koeienpoep.

In Leeuwarden is dus al praktijkervaring opgedaan met het proces. In de Friese hoofdstad wordt jaarlijks al ongeveer 64 ton hondenpoep omgezet in biogas; genoeg om een enkel huishouden een jaar lang van energie te voorzien.

De ervaringen in de andere gemeenten laten zien dat ze in positieve zin bijdragen aan duurzaamheid, leefbaarheid, hygiëne en de bereidheid om hondenpoep op te ruimen.

Nu nog de gemeente die een idee wil ‘omarmen”.  Hoezo burgerparticipatie?

Ook zijn er vele initiatieven van inwoners, dagelijks komen er nieuwe bij, ontstaan meestal uit angst, bezorgdheid of boosheid.

Daar de grote partijen het meestal nalaten, nemen we vaak noodgedwongen het heft in eigen hand: om lokaal goede ideeën naar voren te brengen, om zorg veilig te stellen voor ouderen, om de buurt leefbaar te houden, om ouderen en buurtcentra open te houden, om wat te doen aan de benarde situatie opvang zwerfdieren……………………….

Bij participatie gaat het om samen nadenken en samen werken aan verbetering van onze leefomgeving en onze economie in onze stad.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.