Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelo: ‘Historische vergissing’ herstellen

Water is altijd van groot belang geweest voor de economische ontwikkeling van steden. De nabijheid van water maakte handel, nijverheid en transport mogelijk. Daarom bouwden onze voorouders hun nederzettingen het liefst in de buurt van een meer, rivier of kuststrook. Maar de betekenis van water voor steden gaat verder dan economie en bedrijvigheid. Want water staat voor leven. De mens kan dagenlang zonder voedsel, maar zonder water houden we het niet lang vol. Water in de stad is niet alleen noodzakelijk, maar ook prettig. Net zoals alle natuurlijke elementen draagt water in de openbare ruimte bij aan een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit en beleving. Water werkt als een magneet op bewoners en bezoekers. We kijken graag naar water en genieten van de stroming en de glinstering ervan. Water maakt kleuren intensiever, geeft glans aan de omgeving. Het geluid van water verveelt bovendien nooit. Water in de stad is niet alleen noodzakelijk, maar ook prettig. Net zoals alle natuurlijke elementen draagt water in de openbare ruimte bij aan een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit en beleving. Water werkt als een magneet op bewoners en bezoekers.

Almelo staat in de startblokken om een historische vergissing te herstellen. Echt lekker heeft het verdwijnen van een belangrijk stuk historie de stad en haar inwoners nooit gezeten. De kritiek op het dempen van het kanaal en de roep om de terugkeer van het water, zijn nooit verstomd.

Almelo ligt in een laag punt waardoor er in het verleden altijd veel waterlopen aanwezig waren. Lang is er scheepvaart geweest en al vroeg was er een haven. Water was historisch gezien altijd belangrijk, ook toen de textielindustrie er bloeide. Zoals in vele steden, is door stedelijke vernieuwing en ontwikkeling in de 20’ste eeuw veel water uit het Almelose stadsbeeld verdwenen. In 1960 wordt de Havenkom, waar thans C&A is gevestigd gedempt en de markt wordt verplaatst naar de Haven NZ/ZZ. In 1985 werd de “Werkgroep Water Weg Terug” actief, deze bestond uit een groep Almelose burgers die bij de stad betrokken waren.

Steden met water in en rond hun centrum, zeker als het historisch water betreft, hebben altijd een streepje voor. Ze zijn aantrekkelijker en ogen authentieker, wat in de tegenwoordig alom aanwezige citymarketing mooi meegenomen is. Helmond, Breda, Den Bosch, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam: water met een historisch karakter is ook daar een belangrijke sfeerbepaler voor de stad. Singels, grachten, bruggen en kades zijn een onmisbaar onderdeel van het urbane erfgoed en refereren aan de geschiedenis van stedelijke bebouwing, bevolking en economische groei. Steden “zonder water” hebben het daardoor relatief iets minder makkelijk als het om het creëeren van een levendige sfeer gaat dan hun met grachten of singels gezegende concurrenten.

Het terugbrengen van het water in de binnenstad zal na de mening van de PVA sterk gaan bijdragen aan het herstel van de identiteit van Almelo als “Waterstad”. Vooral wanneer het water bevaarbaar wordt voor lichte boten, zal het leiden tot levendigheid in de stad. Door op een verstandige manier het water bij het centrum te betrekken, kan dit zelfs leiden tot enige vorm van groei op het gebied van toerisme. Niet op de laatste plaats toeristen buiten Almelo, maar ook de Almelose toerist. De Almeloër zal het leuker gaan vinden in zijn of haar eigen centrum en zal dit centrum dan ook vaker gaan bezoeken..

Eten en drinken hoort bij een gezellig sociaal leven. In een stadshart hoort horeca. Dit geeft Almelo ook meteen ook meer allure en meer gezelligheid. De nieuwe oude haven is een prachtige plek en uitermate geschikt voor een avond uit of een gezellig terrasje. Het uitzicht op de haven zoals wij ons dit voorstellen geeft het geheel een romantische sfeer aan een bezoek.

Informele Raadsexcursie 19 februari 

Zoals in het vergaderschema van de raad staat aangegeven nodigt de gemeente Almelo raadsleden en raadsvolgers van harte uit voor een informele raadsexcursie. De reis gaat naar Helmond, waar we ons oriënteren op het kanaal, de bruggen en de binnenstadsontwikkeling.

Op 17 februari 2015 heeft de gemeenteraad eindelijk besloten tot herontwikkeling van een deel van de binnenstad. Sinds het aantreden van de PVA in 2010 hebben wij ons altijd bezig gehouden met het ‘ontwikkelen van de stad’ en dan in het bijzonder met het economisch ontwikkelen van de stad. Stadsontwikkeling is nu (jaren later) bezig met een omslag.
Van een organisatie die zelf doet en zelf bepaalt, naar een organisatie die samenwerkt met partners en die inspeelt op en gebruik maakt van initiatieven van anderen. Dat vraagt een andere werkwijze en een andere rolopvatting. Een opvatting die meer uitgaat van kaderstellen en faciliteren en minder van zelf initiëren. Hoe vergelijken we een centrum van onze gemeente met centra in soortelijke plaatsen? 

Door er ter plaatse gaan kijken.

De PVA heeft dit beleid al jaren, of het nu gaat om sociale woningbouw, dierenwelzijn of het parkeerprobleem. Overal zijn wij aanwezig om te kijken waarom het daar wel goed gaat…….

Helmond wint Nationale Citymarketing Trofee

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Almelo: ‘Historische vergissing’ herstellen”

  1. Henk schreef:

    Ziet er goed uit ! Een eerste stap om Almelo wat aantrekkelijker te krijgen. Nu nog een huurder vinden voor het gemeentepaleis en dan komt er eindelijk weer wat geld in het lege laadje van de toezichthouder!

  2. […] 58. Ook buiten de raadzaal willen raadsleden weten wat er leeft in de samenleving. Die informatie krijgen ze op verschillende manieren. Raadsleden houden contact met hun achterban, bewoners van buurten en wijken en medewerkers van bedrijven. Een raadslid moet weten wat er speelt. Al die informatie helpt de raad om een zo goed mogelijk beeld te vormen van bepaalde situaties. Dat is belangrijk voor hun uiteindelijke oordeelsvorming. Naast deze bezoeken kan de raad ook inspiratie opdoen buiten zijn eigen stad. In februari 2016 is daarvoor een bezoek gebracht aan Helmond en Den Bosch over onder andere over binnenstad ontwikkeling. Almelo: ‘Historische vergissing’ herstellen […]