Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Groei aantal ‘verwarde personen’ is ggz, zorgverzekeraars en overheid aan te rekenen
Categories: Sociaal

PVA: direct doorpakken van het GGD Aanjaagteam verwarde personen

Het aantal ‘verwarde personen’ stijgt snel, zo constateert het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ in een rapport. De frustrerende rol van zorgverzekeraars en de dubbelhartige ggz blijven te veel buiten schot.

GGZ Nederland herkent het probleem van de toename van verwarde personen. Dit is een probleem van de hele samenleving. Waarom er meer verwarde personen zijn is nog onduidelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals de economische crisis, onrust in de maatschappij of veranderingen en bezuinigingen in de zorg.

Het betreft dus een hardnekkig probleem met vele verschillende oorzaken dat al jaren speelt.

Elke gemeente wordt in staat gesteld om over een voorziening te beschikken die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen, en als wij zo eens de laatste 6 maanden bekijken van het kabinet Rutte 2, dan werd dat ook hoog tijd, want u ziet waar zij ons naar toe leiden.

Betrouwbare cijfers over de omvang van de groep verwarde personen zijn nog steeds niet beschikbaar. De groep is ook zeer divers. Het gaat om mensen die verward gedrag vertonen, vaak kwetsbaar zijn en die te kampen hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen (psychisch, licht verstandelijk beperkt, dementie of verslaving) of verschillende levensproblemen (schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerdheid of illegaliteit).

Vaak is er sprake van een combinatie van problemen. Door hun gedrag veroorzaken ze overlast en kunnen ze een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Voor veel verwarde mensen geldt dat zij niet makkelijk zelf de weg naar hulp weten te vinden, daarom vragen, of de zorg juist opzettelijk mijden. U ziet , de exacte profiel omschrijving van politici en hen die dat willen worden.

Voorlopig maar even niet buiten komen, want u weet niet wat en wie er op u wacht.

www.socialevraagstukken.nl

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.