Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Wanneer komt burgerparticipatie (overheidsparticipatie) nu echt van de grond?

 

bur

 

Sinds enkele jaren is men overal in het land begonnen met het experimenteren met vormen van burgerparticipatie. Inspraak- en overlegplatforms, wijkplatforms, referenda, petitierechten, sociale media, allerlei nieuwe mogelijkheden waarbij burgers hun stem kunnen laten horen worden sindsdien met wisselend succes uitgeprobeerd. Vaak gaat het om veel meer dan alleen communicatiemiddelen. De burger moet geïnspireerd, gefaciliteerd en geholpen worden. Meer (zelf) doen met minder middelen is het doel en daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig. En om dit alles nog eens een extra steuntje in de rug te geven werd in Almelo zelfs een heuse werkgroep burgerparticipatie opgericht die de contacten tussen de gemeenteraad en de inwoners van  Almelo moet verstevigen. De raadsleden zijn immers de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners. Om goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk dat de raad weet wat er leeft bij de bevolking.

Maar burgerparticipatie moet van twee kanten komen, zowel de gemeente zal de handen uit de zakken moeten halen als ook de inwoners. Daarnaast zal de gemeente een bepaalde soepelheid dienen te laten zien om de burgerparticipatie op gang te krijgen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente een bijdrage van de inwoners vraagt maar de faciliteiten daarvoor niet beschikbaar stelt. Goede ideeën van de inwoners worden afgeserveerd onder het motto dat er geen geld voor is, zelfs initiatieven die de gemeente slechts minimaal geld kosten of zelfs helemaal niets.

Naar mijn menig kan burgerparticipatie pas echt van de grond komen als het college afstapt van haar regentenstatus en zich gaat opstellen als een meedenker en vooral als een meedoener. Burgerparticipatie doen we namelijk samen en als de gemeente (lees college maar ook raad) zich dat zal gaan realiseren geloof ik dat er best mogelijkheden zijn om samen tot een vorm van burgerparticipatie te komen. Burgerparticipatie is ook geen bezuiniging maar een middel om de leefbaarheid op een groter plan te brengen, en ook daar gaat het mis.

Vandaar dat ik al een hele tijd het hele initiatief van burger of overheidsparticipatie (hoe je het ook zou willen noemen) een wassen neus noem. ‘Dat doe ik echt niet met plezier. Toen ik van het (rijks) initiatief hoorde, dacht ik: eindelijk, de burgers mogen weer eens meedoen. Vandaar dus dat dit een plaats heeft gekregen in het raadsprogramma. Hoe nuttig de inbreng van inwoners ook is, het vergt wel een andere houding van de raad. Die moet in mijn ogen de voorwaarden scheppen om burgerinitiatieven mogelijk te maken.

Raadsleden behoren mede daarom goed gefundeerd te zijn in hun directe omgeving en goede lijntjes te hebben naar de burgers.’ Ook gemeenteambtenaren moeten reageren op burgerinitiatieven. Meestal komt het niet verder dan een ontvangstbevestiging waar de burger het in de meeste gevallen maar mee moet doen. In de geest van het motto van het kabinet ‘Samen werken, samen leven’. Maar er staat geen leger ambtenaren klaar om de burger op te vangen en daadwerkelijk te helpen. Er is namelijk geen tijd en geld meer om burgers met raad en daad bij te staan. Zowel de burger als de ambtenaar is hier de dupe van geworden, want wij merken aan veel reacties dat ambtenaren wel willen, maar niet de ruimte krijgen om burgerinitiatieven mede helpen te ondersteunen.’

Wil de overheid echt werk maken van samen leven, samen werken, dan zal ze full time ambtenaren moeten aanstellen die van burgerinitiatieven hun succes willen maken.’

Het is mijn mening en misschien denkt u er anders over.

 

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

3 Comments to “Wanneer komt burgerparticipatie (overheidsparticipatie) nu echt van de grond?”

  1. Avatar bert [maathuis] schreef:

    Een kort maar helder artikel hierover komt van de hand van Rudo de Ruijter:
    http://www.earth-matters.nl/11/12256/verborgen-nieuws/de-weg-naar-democratie

  2. […] 54.  In 2016 is er op verschillende manieren geprobeerd het vertrouwen in de gemeente te vergroten. Dat uit zich bijvoorbeeld in het wijkgericht werken, betrekken van de inwoners bij besluitvorming van de gemeente. Dat je goed moet luisteren naar je bewoners lijkt ons niet meer dan normaal. Politiek is geen spel dat 1x in de vier jaar voor de kiezer geldt maar houdt altijd je achterban tevreden met de gedane verkiezingsbelofte. Wanneer komt burgerparticipatie […]