Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Herontwikkeling voormalig stadhuis (raadsvergadering 24 mei 2016)

IMG_7816

Asbestproblemen serieus nemen

Door een viertal initiatiefnemers zijn plannen ingediend voor de herontwikkeling van het voormalige stadhuis. Overwegende de voor en tegens van de plannen wordt de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor de plannen van Hergebruik Gebouwen en daarmee instandhouding van het voormalige stadhuis.

De PVA is voor sloop van het oude gebouw en stemde dus tegen het raadsvoorstel.

Sloop of hergebruik huidige stadhuis?   ( 8 december 2014)

De Partij Vrij Almelo riep meerdere keren op om niet lang te treuzelen en om er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ-plannen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

PVA voor nieuwbouwplannen op de oude stadhuislocatie.

Bijdrage PVA raadsvergadering 24 mei 2016

In 1985 constateerde TNO dat in tal van publieke gebouwen gezondheidsrisico’s bestonden door de aanwezigheid van spuitasbest. Heel wat gebouwen zijn op last van brandverzekeraars in de jaren vijftig, zestig en zeventig onder handen genomen met de spuitbare variant. Blauwe en bruine asbest werd destijds vermengd met dunne vloeibare cement. Het goedje werd vervolgens nat gespoten op ijzeren constructiedelen. De brandvertraging moest voorkomen dat gebouwen bij een brand door de hitte in zouden storten. Overal waar dat noodzakelijk werd geacht, werd spuitasbest aangebracht. Ook in ons oude gemeentehuis.

Nu, tientallen jaren later, laten de vezels bij het minste of geringste los en zweven ze door de gebouwen. “Asbest is in vele vormen aanwezig in ons land, maar spuitasbest is absoluut de gevaarlijkste vorm. Als het in een gebouw zit, kun je het beter helemaal afbreken aldus Argos, een onderzoeksbureau op het gebied van asbest met veel marktkennis en praktijkervaring. Volgens dit bureau kom je er nooit goed van af.

Conclusie: bij hergebruik van het totale gebouw (renovatiesloop) kan het dus mogelijk zijn dat niet alle asbesthoudende delen verwijderd kunnen worden. Ook moet men zich afvragen of men ten tijde van hergebruik alle asbest wil verwijderen. Een tweede vraag die men zich dan moet stellen. Willen we toekomstige eigenaren opzadelen met mogelijke asbestproblemen? 

Voorzitter: De PVA zal tegen hergebruik van het voormalige gemeentehuis stemmen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.