Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Inwoners Almelo moeten meer inzicht hebben in de besluitvorming van hun vertegenwoordigers

Slecht luisteren naar elkaar kan enorme gevolgen hebben. Goed luisteren naar elkaar gigantische voordelen

De stichting Natuurhus komt maandagavond bijeen om zich te beraden over de nieuwe situatie die is ontstaan rond de totstandkoming van het Natuurhus in het Hagenpark. Bij de behandeling van de perspectiefnota afgelopen donderdag bleek er onvoldoende steun te zijn voor de motie van Lokaal Almelo Samen (LAS) om 180.000 euro vrij te maken in de begroting. De raadsfracties vinden het initiatief voor een Natuurhus symphatiek, maar voor de meerderheid is het beschikbaar stellen van die 180.000 euro een brug te ver, aldus voorzitter Ron Poot van de stichting.

(TCTubantia zaterdag 2 juli)

De grote vraag is dus: hoe zou er gestemd zijn als die 180.000 euro geen gat in de begroting zou hebben geslagen? Bovendien zijn omwonenden nooit naar hun mening gevraagd en die moeten er tegenaan kijken. Zo goed als alle omwonenden klagen over de communicatie vanuit de gemeente. Ze worden nauwelijks geïnformeerd, er wordt met hun opmerkingen weinig gedaan. Ze worden met een kluitje het riet in gestuurd. En als plannen worden bekend gemaakt, zijn ze iedere keer weer een verrassing. Veranderingen zijn steevast in het nadeel van de omwonenden. De PVA heeft uitvoerig met omwonenden daarover gesproken.

We moeten meer luisteren naar de burger zeggen politici, bestuurders en ambtenaren. Vreemd dat je dan toch elke dag het commentaar hoort of leest dat ‘er niet naar ons geluisterd wordt’. Iets klopt er dan niet… Luisteren is een kunst die we slecht ontwikkeld hebben. We weten allemaal dat luisteren naar elkaar een voorwaarde is voor echte dialoog en gemeenschappelijk gedragen ontwikkelingen, maar we realiseren ons onvoldoende wat er allemaal komt kijken bij echt luisteren.

Waar het echter vaak aan ontbreekt, is het laten zien dat je als (vertegenwoordiger van de) overheid geluisterd hebt. Juist dát is cruciaal. Want als je niet laat zien dat je luistert, als je je daden niet terugkoppelt met degene naar wie je geluisterd hebt, als je niet uitlegt waarom je – alles overwegende – toch geen gehoor kunt geven aan hetgeen je gehoord hebt, hoe kan degene naar wie je luistert dan weten dat hij gehoord is?

Elke burger die een verzoek heeft, een vraag, een opmerking, een hartenkreet of een verhaal, wil dat er naar hem geluisterd wordt. Als die burger het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt, ontstaat er een spanningsveld. De een noemt dat de kloof tussen de burger en bestuur, de ander een verhardende samenleving en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Tijdens de perspectiefnota kwam dit probleem veelvuldig ter sprake, geen wonder want de leefbaarheidsmonitor scoort in Almelo, vergeleken met andere gemeenten bijzonder laag. Een schrikbarende conclusie. Ook de interesse in de mening van burgers en vertrouwen in het bestuur is ver onder de maat. Almelo scoort daar 12% terwijl het landelijk cijfer op 21 % uitkomt. Wat gaan we hier aan doen?

Slecht luisteren naar elkaar kan enorme gevolgen hebben. Goed luisteren naar elkaar gigantische voordelen.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Inwoners Almelo moeten meer inzicht hebben in de besluitvorming van hun vertegenwoordigers”

 1. hans schreef:

  Er lagen ook zienswijzen bij de gemeente Almelo over het natuurhus.
  Daar hebben wij niks over gehoord.
  De bewoners vonden het een erg mooi plan maar niet in het Hagenpark.
  Gemeente en wethouders hebben nooit met de bewoners gesproken.
  Het college wilde nog een keer overleggen met de provincie of zij misschien nog iets konden betekenen.
  De Partij lokaal Almelo samen (LAS) heeft dus niet goed geluisterd want ze hadden de motie beter aan kunnen houden.
  Nu kunnen ze niets meer!
  Waarom moet zo’n project in de binnenstad en b.v. niet aan de rand van Almelo met veel groen? Almelo heeft toch grond genoeg?

  Nu zie ik met grote letters in de krant staan, “Almelo heeft geen 180.000 euro voor het natuurhus”.

  Jammer dat het alleen maar over die 180.000 euro gaat en niet over de omwonenden zelf.