Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Boerkini ‘Uniform van extremistische islam’

Is dit Nederland, Europa anno 2016?

Dat helemaal ingepakt zijn in zee en zwembad hadden wij hier ook ooit, maar het is voorbij…….voorgoed verleden tijd.

Wie zich vestigt in een land met een andere (verder voortgeschreden) cultuur, moet daar mee (willen) leven, zeker als er nog vele landen zijn waar de eigen, meer gewende en gewenste, cultuur nog helemaal aanwezig is.

Hier komen wonen is toch een keuze geweest?

Ik zie eigenlijk ook niet in waarom wij, Nederlanders, met deze en andere kwesties geconfronteerd zouden moeten worden en er ons hoofd over zouden moeten breken.

Die gaat mijns inziens alleen de nieuwkomers aan, die zich moeten realiseren waar ze aan begonnen zijn, toen ze hier kwamen wonen.

Niet alleen de uitkeringen en de betere studiemogelijkheden horen bij het nieuwe land, maar ook het punt in de geschiedenis en de ontwikkeling, waarin dat land zich thans bevindt.

Wie daar achteraf toch niet tegen kan of tegen wil kunnen, kan opnieuw kiezen… zelf kiezen en daarna een stap in een andere richting zetten… of niet.

Ook dat is vrijheid.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.