Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan de gemeenteraad(sleden) van Almelo

De jaarrekening 2015 van gemeente Almelo is misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. 

Er was in 2015 niet een voordelig saldo van 12,1 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening en in de berichtgeving daarover voorhoudt. Onderzoek van de jaarrekening laat zien dat er in werkelijkheid een voordelig saldo is van 2,8 miljoen euro, en dat bovendien dankzij een groot overschot op het “Sociaal Domein. 

Ook de weergave van de financiële positie klopt niet. 

Ook de jaarrekeningen 2014 en eerder waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2011 opgelopen naar 14,3 miljoen euro. 

U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” op www.leoverhoef.nl 

U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van Almelo op de website in de lijst “Uw gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom.

Mijn brief van vandaag en de berekening van het werkelijke saldo alsook mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Almelo vindt u op www.leoverhoef.nl in “Dossier: Almelo” in de rechter (blauwe) kolom.

Wat heb je aan misleidende jaarrekeningen?

Met misleidende jaarrekeningen kunt u uw belangrijkste taak niet uitoefenen! 

Neemt u genoegen met misleidende jaarrekeningen? 

Een misleidende jaarrekening mag u uiteraard niet goedkeuren!  

Zal de begroting 2016, een belangrijk sturingsmiddel, niet even misleidend zijn?  

Vriendelijke groet, 

drs. L.W.Verhoef  

registeraccountant 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.