Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Extra kosten vanwege toename niet natuurlijk overlijden

Vraag PVA aan het college van B&W: Er is in Almelo sprake van extra kosten vanwege toename niet natuurlijk overlijden. Er wordt hierover echter in de begroting niets toegelicht. Is hier sprake van een groter aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos medisch lijden of is er sprake van een toenemend aantal zelfmoorden?

Op deze vraag moest het College het antwoord schuldig blijven.

De door de PVA gestelde vraag zal binnenkort door een beleidsambtenaar die inhoudelijk goed met het onderwerp bekend is worden beantwoord …
 

Niet natuurlijk overlijden.

In 2011 stierven er in Nederland gemiddeld 5 mensen per dag door zelfdoding. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek / CBS pleegden 1854 mensen zelfmoord in 2013. Nu in 2016 wordt dit cijfer van niet natuurlijk overlijden vele keren overtroffen. Natuurlijk heeft dat volgens Den Haag niets te maken met de bezuinigingen op psychiatrische hulp. Niets te maken met het sluiten van tehuizen. Natuurlijk wordt door leidinggevende politici ontkend dat dat te maken heeft met armoede, werkloosheid en uitzichtloosheid. Elk logisch denkend mens weet wel beter! Armoede, werkloosheid en uitzichtloosheid verdienen meer aandacht! Eigenlijk is onderzoek niet nodig want de hoofdoorzaak is al jaren bekend. Werkloosheid en armoede.

Armoede is er al vijftig jaar, ook in de jaren dat het goed ging. En de veroorzakers zijn met name steeds de grote partijen die beleid maken. Dus nam de armoede alleen maar toe, ook in de jaren dat het goed ging en er economische groei was. Het maakt niet uit op welke van deze (grote) partijen je stemt want de plannen gaan gewoon door.

Partijen die zich schuldig zijn aan zoveel armoede en dus aan zoveel zelfmoorden. Het hoge aandeel van mensen met een uitkering in de groep die zelfdoding pleegt, geeft aan dat het langdurig niet deelnemen aan de arbeidsmarkt een belangrijke factor is. Iedereen die eens op een normale manier in gesprek gaat met mensen zonder betaald werk, zal dat ogenblikkelijk merken.

Opvallend is dat de helft van de langdurig armen werkende mensen zijn. Van uitkeringsgerechtigden of gepensioneerden die onder de armoedegrens leven, verwacht je dat ze niet zomaar weer boven Jan zijn. Maar van werkenden? Dat is echt een trend van de laatste jaren.

We zien dat er onder werkenden veel ‘verborgen’ armoede is. Vooral bij zzp’ers en mensen met een parttimebaan of nul-urencontract. Daar komen er alleen maar meer van. Voor gemeenten en instanties is het een moeilijk bereikbare groep. Ze hebben geen uitkering, staan niet in de computer. Deze mensen weten vaak ook niet dat ze recht hebben op voorzieningen voor armen, zoals huurtoeslag of kwijtschelding van lokale heffingen. Ze zijn te trots om aan te kloppen bij instanties of hebben geen zin in gezeur en gedoe.”

Andere groepen die er qua armoede uitspringen in de SCP-cijfers: paren met kinderen en pensioensgerechtigden. Als een gepensioneerde eenmaal onder de armoedegrens is gezakt, komt hij of zij er bijna nooit weer boven op. Paren met minderjarige kinderen halen eenoudergezinnen in als het om langdurige armoede gaat.

Vandaar dat vele mensen steeds verder in de problemen raken en geen uitkomst meer zien, en het op hogen van schulden doordat men zelfs vaak niet meer kan voldoen aan de lopende kosten brengt velen tot wanhoop. En indien men dan geen enkele uitweg meer heeft is zo een stap vaak de enige uitweg. Met het huidige en voorgaande gevoerde beleid door de op een volgende kabinetten heeft een groot gedeelte van de bevolking in grote armoede gedreven, en die armoede zal nog groter worden met dank aan het beste kabinet ooit .

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.