Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Minder geld ouderenzorg, meer ouderenmishandeling
Categories: Veiligheid

 

000

 

Ouderenmishandeling is een groeiend probleem. Logischerwijs is de vergrijzing daar een oorzaak van maar ook de bezuinigingen in de zorg zijn er zeker debet aan. Er wordt steeds meer een appèl gedaan op de omgeving voor het verlenen van zorg. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen.

De afgelopen jaren is er een stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling. Het aantal geregistreerde is nog maar een fractie van het aantal daadwerkelijke gevallen van ouderenmishandeling. Professionals zijn sinds 2013 verplicht te werken volgens de Wet meldcode huiselijk geweld. De wet voorziet in een stappenplan dat elke professional moet aflopen als hij of zij signalen krijgt van mishandeling. Dus ook als er sprake lijkt te zijn van ouderenmishandeling.

Naar schatting 200.00 ouderen van 65 jaar en ouder worden jaarlijks mishandeld door een familie- of gezinslid, huisvrienden of zorgverleners Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing en financiële uitbuiting vallen hieronder. Soms gebeurt ouderenmishandeling zonder opzet. Dit kan het gevolg zijn van overbelasting van een mantelzorger die de zorg voor een cliënt of naaste niet meer aan kan.

Het enige prevalentieonderzoek in Nederland naar ouderenmishandeling dateert uit 1996. Van de ouderen vanaf 65 jaar blijkt één op de twintig slachtoffer te zijn geweest van één of meerdere vormen van ouderenmishandeling. Dat zou dus neerkomen op een geschat aantal van 200.000 ouderen per jaar. (VWS, 2011). Het is moeilijk goed zicht te krijgen op de werkelijke omvang van het probleem. Eén van de oorzaken hiervan is het gebrek aan een eenduidig registratiesysteem. Daarnaast ontstaat onderrapportage door gebrekkige signalering en doordat ouderen zelf grensoverschrijdend gedrag niet of nauwelijks melden.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de kennis gebundeld en gepubliceerd in het rapport: Ouderenmishandeling in Nederland, Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Meldingen en adviesvragen over ouderenmishandeling stijgen jaarlijks. Hoewel er weinig onderzoek gedaan is naar de omvang van ouderenmishandeling, is er een duidelijke trend in toename van het aantal adviesvragen en meldingen bij de Steunpunten Huiselijk Geweld (Nu voor een veilig thuis).

Voor een veilig thuis

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply