Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Veel mensen met schulden niet in beeld
Categories: Sociaal

Uit een reeks recent verschenen onderzoeken blijkt dat ondanks het aantrekken van de economie het aantal mensen met problematische schulden nog steeds toeneemt en financiële problemen bij schuldenaren verergeren. Huishoudens met problematische schulden zien hun problemen wel. De schulden beheersen hun leven en leiden tot stress en korte-termijnoplossingen.

Huishoudens hebben nauwelijks reserves en een ‘komt wel goed’-mentaliteit. Om uit de schulden te komen, gaan ze bezuinigen of proberen ze meer inkomen te verwerven. Sommige huishoudens negeren of ontkennen hun financiële problemen. Hulp ontvangen huishoudens vooral uit hun sociale netwerk of van niet-financiële hulpverleners.

Huishoudens ervaren forse drempels voor ze van schuldhulpverlening gebruik maken. Belangrijke bevinding is dat het overgrote merendeel van de mensen met schulden niet in beeld is.

Er is dus voor gemeenten nog veel werk te verzetten om deze onzichtbare groep op te sporen en ondersteuning te bieden.

Vroegsignalering problematische schulden door … – Inspectie SZW

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.