Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Armoede onder zzp’ers: een groot en groeiend probleem in Almelo, waar we wat aan willen doen!

 

 

1 op de 8 huishoudens met een zzp’er als kostwinner leeft in Nederland op of onder de armoedegrens en ervaart met zijn of haar gezin het leed dat hierachter schuilt. In steden loopt deze verhouding zelfs op tot 1 op 5. In de stad Almelo gaat het minimaal om ruim 300 zzp-huishoudens, die rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsniveau. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk gaat stijgen met een arbeidsmarkt, die steeds flexibeler wordt.

Nu heeft in de stad Groningen onder de naam StadOogst een project voor deze zzp’ers gedraaid. Door middel van groepstraining en persoonlijke coaching werd hen kosteloos de helpende hand geboden bij hun marketing, netwerk en financiën. Wat het project vooral bijzonder maakte, was dat er ook nadrukkelijk werd gekeken naar de ‘zachte’ kant van het ondernemen; de persoonlijke aspecten van de ondernemer zelf dus. Zo werd er ingezet op het wegnemen van belemmeringen en gekeken naar de persoonlijke talenten van elke individuele ondernemer. De ondernemers ontwikkelden nieuwe inzichten over zichzelf en de unieke waardepropositie van hun bedrijf en konden daarmee nieuw elan brengen in hun bedrijfsvoering. De deelnemende zzp’ers wisten binnen 1 jaar gemiddeld 30% meer inkomen te realiseren. Vanwege deze opmerkelijk mooie resultaten blijft het in Groningen niet bij een eenmalig project; ook voor 2017 heeft de stad Groningen aangegeven door te willen gaan met StadOogst.

Met StadOogst werden in Groningen zzp’ers geholpen, die voorheen niet bereikt werden. Zij trekken pas aan de bel trekken als het te laat is, met grote financiële maar ook sociale ellende tot gevolg. StadOogst kenmerkt zich verder door samenwerken en netwerken. Er wordt nadrukkelijk aangehaakt bij en samengewerkt met allerlei al bestaande initiatieven in de stad voor de zzp’er. Maar ook binnen StadOogst helpen de zzp’ers elkaar verder, onder andere door elkaar feedback te geven.

Nu is het de bedoeling om het succes van StadOogst in Groningen ook in Almelo mogelijk te maken. André Blankenvoort (06-51558936 of andre@stadoogst.nl) zet zich daarvoor in. Hij is nog op zoek naar mensen, die mee willen denken over de manier waarop StadOogst in Almelo opgezet zou kunnen worden. Ook wil hij graag in gesprek komen met bestaande organisaties, die zich inzetten voor armoedebestrijding of zich bezighouden met de scholing/ontwikkeling van mensen.

Tot slot zoekt hij zzp’s op of onder de armoedegrens, die hun bedrijf een slinger willen geven. Met deze zzp’ers heeft hij graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ook het traject verder wordt toegelicht.

 

Namens de PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.