Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Patiënt in verpleeghuis valt te vaak
Categories: Veiligheid

Ruim drieduizend ouderen overleden vorig jaar na een val. Dat aantal stijgt snel, en vergrijzing is zeker niet de enige oorzaak. 

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt fors toe. In 2015 kwamen 3267 vijfenzestigplussers om het leven door een val, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) In 2010 waren dat er 2117, 35 procent minder. Ga je nog verder terug, dan blijkt dat tien jaar geleden het aantal dodelijke vallen nog niet de helft beliep van wat het nu is.

Vooral veel ouderen in verpleeghuizen vallen te vaak, en de gevolgen zijn veelal ernstig. Met enkele eenvoudige en goedkope maatregelen kan het aantal valpartijen afnemen met 36% tot zelfs meer dan 50%.

Vallen vormt voor ouderen een groot gezondheidsprobleem. Per bed in Nederlandse verpleeghuizen vallen ouderen jaarlijks bijna twee keer, regelmatig met verregaande gevolgen voor de patiënt.

Ongeveer tien procent van de valpartijen bij ouderen leidt tot ernstig letsel, waarvan de heupfractuur veel voorkomt. Nog ernstiger wordt het, als je meeneemt dat de kans dat een oudere overlijdt na zo’n val relatief groot is: 25 tot 30% sterft tijdens het jaar volgend op de heupfractuur.

Bovendien gaan valincidenten ten koste van de kwaliteit van leven ze onnodig hoge zorgkosten met zich mee omdat er extra en onnodige druk op de verzorgers komt te staan. Promovendus Jacques Neyens ontwikkelde een interventiemethode, waarmee het aantal valincidenten flink kan worden verlaagd. Onlangs promoveerde hij hierop aan de Universiteit Maastricht.

Vallen kan en moet minder

“De gevolgen van valpartijen zijn enorm en leiden tot veel onnodig leed. Vooral bij psychogeriatrische verpleeghuispatiënten (ouderen die wegens psychische problemen zoals dementie in een verpleeghuis zitten, red.) is dat risico groot. Een daling van het aantal valpartijen is noodzakelijk en moet ook mogelijk zijn.

Verpleeg- en verzorgingshuizen Nederland

• Van de verpleeg – en verzorgingshuisbewoners valt 36 procent één maal per jaar; 16 procent twee maal en 7 procent drie of meer keren per jaar.

• Ongeveer 11 procent van deze vallen gaat gepaard met ernstig letsel.

• De meesten vallen binnenshuis. • In verpleeghuizen wordt het meest gevallen in de ochtend tussen 7.00 en 12.00 uur. En tussen 16.00 en 20.00 uur, vermoedelijk vanwege de dienstwisseling van het personeel.

• De meeste valpartijen vinden plaats in de slaapkamer, gevolgd door de huiskamer en de gang.

De technologie is er…….

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Patiënt in verpleeghuis valt te vaak”

  1. Henk schreef:

    Ze moeten die peperdure managementlaag er tussenuit snijden, zodat er meer geld komt voor medewerkers op de werkvloer. Ook is extra cameratoezicht in de slaapkamer geen overbodige luxe. Alleen wordt met dit laatste de privacy wellicht wat aangetast.