Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Huisdieren in het verpleeghuis, doen!
Categories: Sociaal

De overgang naar een verzorgings- of verpleeghuis kan een stuk gemakkelijker verlopen, als de bewoner zijn huisdier mag meenemen. Het huisdier is een bron van vertrouwdheid, veiligheid en gezelligheid. En daarmee een rots in de branding in een nieuwe, onbekende situatie. De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de relatie tussen mens en gezelschapsdier en de positieve rol op het lichamelijk en psychisch welzijn van mensen.

Niet alleen zorgt het uitlaten van een dier voor lichaamsbeweging en sociale contacten, maar ook zorgt de verantwoordelijkheid voor een dier ervoor dat men beter voor zichzelf zorgt. Het is dus zeer ongewenst dat een oudere, bij opname in woonzorg- of verpleegcentra of verhuizing naar een aanleunwoning, afstand moet doen van zijn of haar huisdier. Dat is niet alleen triest voor de ouderen zelf, maar ook voor het dier, dat vervolgens meestal in het asiel belandt.

Inmiddels kan vastgesteld worden dat in een aanzienlijk aantal verpleegcentra ouderen met huisdieren kunnen worden opgenomen. Ook komt er steeds meer belangstelling voor dieren rondom de centra. Het is van groot belang dat het aantal plaatsen wordt uitgebreid, waar ouderen met hun huisdieren kunnen wonen. Gemeenten kunnen daarbij een rol spelen door te inventariseren waar dit in hun gemeente mogelijk is. Als blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden bestaan, is het zaak dat directies ertoe worden bewogen het houden van huisdieren wel toe te staan.

Hier ligt een bemiddelende taak voor de gemeente. Daarbij kan de gemeente rekening houden met de aanwezigheid van uitlaatplaatsen in de buurt van de wooncentra. Naast directe voorlichting aan de doelgroep kan de lijst van wooncentra voor ouderen waar huisdieren worden toegelaten, worden opgenomen in de gemeentegids of op de website van de gemeente.

Uw huisdier mee naar een verzorgingstehuis

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.