Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Is een islamitisch west Europa een vanzelfsprekendheid?
Categories: Algemeen

Er wordt veel gesproken over de opkomst van de islam. Als het historische perspectief al ter sprake komt wordt er verwezen naar Poitiers (wiki, youtube), naar Wenen, of naar de kruistochten. Maar er is meer.

Hele werelddelen vallen voor een geloof. Nu we weten waar we vandaan komen kunnen we kijken waar we naar toe gaan. De christenen zullen niet langer de grootste religie zijn, maar wanneer is dat het geval?

De onderstaande video van twee en een halve minuut laat zien hoe vijf belangrijke religies zich over de wereld hebben verspreid:

Hoe lang het nog duurt voor Europeanen een minderheid op hun eigen continent zijn hoeven wij u niet te vragen.

De islamitische getto’s rondom de grote Europese steden worden groter en groter, de hoofddoek is er gemeengoed geworden, de niqaab wint er dag na dag terrein en moskeeën trekken er meer gelovigen dan kerken. Naar verluidt zijn er 45 miljoen moslims in Europa, die in meerderheid niet willen integreren.

Velen daarvan steunen het principe van aanslagen, zijn aan eerwraak gerelateerde misdaden geen uitzondering en lijkt het, te oordelen naar de manier waarop vrouwen vaak door hun families behandeld worden, alsof zij zich nog in het land van herkomst bevinden.

Het is huiveringwekkend om te zien dat zij die politieke, militaire of religieuze dictaturen zijn ontvlucht, erop uit zijn Europa om te vormen tot iets wat lijkt op hetgeen waaraan zij juist hebben willen ontsnappen.

‘Het Westen moet zich veel weerbaarder opstellen’ |

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Is een islamitisch west Europa een vanzelfsprekendheid?”

  1. Henk schreef:

    Dit proces is al decennia aan de gang en begon feitelijk al in 1973 toen Wiegel (VVD) achter de rug van zijn eigen hoofdbestuur om, met zijn 34-koppige kamerfractie vóór de wet op de gezinshereniging stemde, waardoor Nederland geconfronteerd werd met complete analfabete generaties. Pas in 2004, dus veel te laat, voerde oud-minister Verdonk een verplichte inburgering in voor niewuwkomers, doch toen was het al veel te laat en ontstond er een enorme polarisatie in ons land. Hele wijken en steden veranderden van samenstelling met alle U bekende gevolgen van dien.