Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
MEER KLACHTEN JEUGDZORG NA DECENTRALISATIE
Categories: Sociaal

De PVA merkt dat het aantal klachten binnen de jeugdzorg weer aan het toenemen is vanwege het aantal meldingen dat wij binnenkrijgen. Dus leek het ons verstandig deze informatie nogmaals onder de aandacht te brengen.

Het aantal mensen dat klaagt over de jeugdzorg is sterk gestegen. De groei van het aantal klachten hangt samen met de veranderingen in de jeugdzorg. Die valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Sinds de overdracht van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten een feit is, bulkt het van de problemen in de jeugdzorg. Het knelt dus in de toegang tot de jeugdhulp. Dat concludeert de Monitor Transitie Jeugd in haar jaarrapportage 2016. Ouders weten niet waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, benodigde hulp wordt niet op tijd ingezet en er is een gebrek aan passende hulp.

Ook de Kinderombudsman heeft al een paar keer de noodklok geluid over de problemen in de jeugdzorg. Hij constateert dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

Kinderen, jongeren en ouders moesten in 2016 soms lang wachten op het krijgen van passende hulp en ondersteuning. In de tussenliggende tijd gebeurde er niets. Ouders en jongeren gaven in verdiepingssessies van de Monitor Transitie Jeugd aan dat het kinderen, jongeren en gezinnen zou helpen als er in de tussenliggende periode iemand is die ondersteunt, meedenkt en in actie kan komen indien nodig en de inzet van essentiële hulp op korte termijn kan organiseren.

Tot slot ervoeren melders dat budgetten in gemeenten op waren waardoor de hulp die nodig was, niet geboden kon worden. Sommige melders gaven aan dat de hulp wel geleverd kon worden als zij de hulp zelf betaalden. Melders geven aan dat zij dit een zeer onwenselijke ontwikkeling vinden. Zij merkten op dat er ongelijkheid ontstaat tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen.

Het hele jaarrapport is hier te lezen.

Reactie:

De politiek heeft beloofd dat het dankzij de bijna achter ons liggende draconische bezuinigingen allemaal beter en sneller zou gaan, in de (jeugd)zorg. Wat critici en andere denkers al beweerden is dat bezuinigen als doel op zich geen verbetering geeft maar een wangedrocht. De VVD en PvdA zijn straks hopelijk niet langer verantwoordelijk voor hun wanbeleid en schandalige zelfverrijking. Het is te gek voor woorden dat een transitie die zoveel leed veroorzaakt geen verantwoordelijkheid kent?! Dergelijk gedrag moet naar onze mening gevolgen hebben.

Jeugdzorg verdiend grof geld met kinderen als product (ingezonden …

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “MEER KLACHTEN JEUGDZORG NA DECENTRALISATIE”

 1. bert xmaathuisx schreef:

  Jeugdzorg en RvdK (wat heet “bescherming”?!) zijn beiden instanties die inderdaad hoge inkomsten op de eerste plaats zetten. Daarna komt de aandacht voor kinderen.
  Maar wat heet “aandacht voor”?
  De aangeboden hulp blijkt vooral uit hun hoofden te komen. Dat wil zeggen dat deze gebaseerd is op hun opleiding en op wetgeving. Echter niet vanuit het hart (Liefde voor het leven, liefde voor de kinderen).
  Want dit laatste (hulp bieden vanuit het eigen hart) vraagt om EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.

  Het blijft dus hoofdzakelijk een hoog inkomensgegeven [voor de medewerkers, inclusief directie].

  Waar is die verantwoordelijkheid en die liefde van al die medewerkers van JZ en RvdK voor de verdrukte kinderen? Het gros van de medewerkers van hen gaan slechts voor eigen zekerheid, eigen inkomen. Ten koste van het welbevinden van de aan hun verantwoordelijkheid toevertrouwde kinderen.

  IK SPREEK UIT EIGEN ERVARING!

  In plaats van verbetering vindt er nu dus verslechtering plaats!
  (Ik kan het nauwelijks geloven, wany het wás al heel slecht.)

  Maar we hebben wél een prachtig nieuw gemeentehuis; óók belangrijk toch? (En de burgemeester, wethouders verdienen nog steeds een aardig zakcentje; de [meeste] raadsleden verdienen er een aardig zakcentje bij, naast hun dagelijkse baan! Hartverwarmend??? Maar, och, die kinderen ….)

  Waar is de oprechte en liefdevolle aandacht voor de kinderen in nood?
  (P.s. Veelal zijn deze kinderen veel beter af wanneer zij bij vader of moeder kunnen blijven; en wanneer dáár hulp geboden gaat worden, in plaats van al die UHP’s.)
  https://www.youtube.com/watch?v=TeUjg_s5gpk (36 min.)
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zln_Nq-1C0c (> 4 min.)