Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Betreft niet beantwoorde mondelinge vragen uit de Jaarverantwoording 2016

Almelo, 12 mei 2017

Geacht college,

Tijdens de behandeling van de Jaarverantwoording 2016 van de Gemeente Almelo op 4 april 2017 stelde de PVA een aantal mondelinge vragen. Op twee van deze mondelinge vragen kon de wethouder geen antwoord geven.

Via de voorzitter werd het college verzocht de vragen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Omdat de vragen tot op heden nog steeds niet zijn beantwoord gaan wij ze opnieuw (schriftelijk) stellen.

Vraag 1.

Op bladzijde 42 van de jaarverantwoording bij Leefbaarheid en Veiligheid staat dat er per stadsdeel wijkveiligheidsplannen zijn opgesteld die zich met name richten op de leefbaarheid en (sociale) veiligheid.

Valt daar ook buurtbemiddeling onder? Zo ja, wat zijn tot nu toe daarvan de resultaten?

Vraag 2.

Op bladzijde 50 baten en lasten programma Leefbaarheid en Veiligheid staat onder het kopje niet nader te verklaren een bedrag van 409.112 euro aan lasten.

Wat verstaat u onder een niet te verklaren lasten uitgave?

Wij kijken alsnog graag uit naar de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens PVA

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.