Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Mondelinge vragen tijdens het vragenhalfuurtje op dinsdagavond 9 mei 2017

Spelen met zand is voor veel kinderen gelukkig heel gewoon. Wist je dat spelen met zand ontzettend veel doet in de ontwikkeling van een kind? Het is voor alle zintuigen en zelfs voor de sociaal emotionele ontwikkeling van belang dat een kind alle mogelijkheden krijgt om met zand te spelen.

Geacht college,

Het is u bekend dat de PVA vindt dat de gemeente Almelo beter moet luisteren naar haar inwoners. Een goed voorbeeld hiervan is de ontstane commotie omtrent de gevaren van houtsnippers in zandbakken.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.  Het college heeft pas in december 2016 geconstateerd dat de geleverde houtsnippers een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van spelende kinderen. Waarom hebt u ons en de bewoners hiervan niet op de hoogte gesteld?

Vraag 2.  De PVA en de omwonenden hebben het college in februari 2016 (dus ruim voor de constatering) al op het gevaar van de aanwezige houtsnippers gewezen. Waarom hebt u dan pas later ingegrepen?

Vraag 3.  Waarom ging het gemeentebestuur en ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  alleen op bezoek bij het bedrijf Decowood? Waarom niet eerst in gesprek  met bewoners en een onderzoek ter plaatse doen?

Vraag 4.  Waarom worden ingezonden brieven waarbij bewoners de gemeente oproepen de houtsnippers weer te vervangen door zand nog steeds niet naar volle tevredenheid beantwoord?

Kunt u deze vragen mondeling toelichten zodat we alle betrokken bewoners op de hoogte kunnen stellen van de laatste stand van zaken?

Met vriendelijke groet, Namens PVA,

Harry de Olde

Reactie:

De verantwoordelijk wethouder ziet in haar beantwoording van de vragen mogelijkheden om in meerdere speeltuinen de aanwezige houtsnippers weer te vervangen door zand.

De wethouder zei daarbij dat omwonenden een gedeelte van de onderhoud voor hun rekening zullen moeten nemen..

In deze tijden van door het Rijk aangemoedigde Burgerparticipatie zal dat niet zo moeilijk zijn. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen van initiatieven door burgers; en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Mondelinge vragen tijdens het vragenhalfuurtje op dinsdagavond 9 mei 2017”

  1. Harrie Wiesemann schreef:

    De vragen waren door Harry goed gesteld en met een duidelijke stem en houding overgebracht. Perfect

    De wethouder gaf ook een opmerking dat de Gele-Raaf
    in zijn bericht geen goede weergave had gegeven over de omvang van de houtsnippers. Hiervan heeft de Gele-Raaf kennis van genomen en verhaal gehaald bij de wethouder, wat daar de uitkomst van is ,is mij onbekend. Wordt vervolgt.

    Afz “de kronkel”.