Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan B&W van Almelo betreft: terrorismebestrijding uit jihadistische hoek
Categories: Veiligheid

Aanslag Manchester

Walgelijke terreurdaad, onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en naasten van de slachtoffers.

Geacht college,

De kans op een aanslag blijft ook in Nederland reëel. Het dreigingsniveau blijft staan op niveau 4, op een schaal van 5. Dat blijkt uit de reactie van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vanwege de aanslag in Manchester.

De grootste dreiging komt nog steeds uit jihadistische hoek. Hierbij is sprake van diverse actoren, van terroristische organisaties tot eenlingen, die zowel klein- als grootschalige aanslagen kunnen plegen. Ook terugkeerders uit Syrië en Irak zijn een potentieel risico voor de nationale veiligheid.

De experts zijn het met elkaar eens. De diverse aanslagen onderstrepen het. Waar en wanneer een aanslag plaatsvindt is niet te voorspellen.

Gezien het bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:

Vraag 1.

Is de veiligheidsregio Twente waaronder ook Almelo valt voldoende voorbereid op een terroristische aanslag?

Vraag 2.

Zelfmoordterroristen blazen zich steeds vaker in de mensenmassa op. Een paar honderd ernstig gewonde slachtoffers en tientallen doden zijn het gevolg. Op maandagavond 22 mei 2017 zijn in Manchester door een zelfmoordaanslag weer doden te betreuren. Bent u het met ons eens dat het te bizar voor woorden is dat de aanslagpleger door de security van het concert kon komen en dus hun werk niet goed hebben gedaan?

Vraag 3.

Hoe is de beveiliging in de Twentse regio’s geregeld? Is er beveiliging en toezicht bij elk groot evenement waarbij rekening wordt gehouden met dreigingsniveau 4?

Vraag 4.

De Fractie PVA is van mening dat gezien de ontwikkelingen in diverse gemeentes in Nederland en de maatschappelijke discussie of burgemeesters wel of niet verantwoordelijk zijn voor een landelijk veiligheidsvraagstuk binnen hun gemeente er een dialoog moet gaan plaatsvinden hoe wij in Almelo hiermee moeten omgaan. Wat als er wel sprake is van radicalisering of ontwikkelingen rondom de voedingsbodem die tot radicalisering gaan leiden? Hoe gaan we hier dan mee om?

Vraag 5.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) heeft onlangs “Handleiding aanpak radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau beschikbaar gesteld voor lokale overheden.

Bent u bekend met de Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau? Zo ja, welke maatregelen en aanpak zouden in het kader van proactieve en preventieve benadering toegepast kunnen worden bij scholen, sportverenigingen, moskeeën, sleutelfiguren, gemeenschappen en eerstelijnswerkers?

Vraag 6.

Bent u met ons van mening dat wij steeds vaker de bron van het probleem wegkijken / niet aanpakken / niet herkennen zodat het dweilen is met de kraan open en dat we na vandaag weer vrolijk doen alsof er niets is gebeurt en wachten op de volgende aanslag?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Namens PVA

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Meer mogelijkheden aanpak terrorismebestrijding

Reactie:

Het was geen toeval dat de aanslagpleger juist daar ging staan: Onschuldige meisjes, westerse, “vrije” cultuur, het was allemaal in overeenstemming met het bedoelde effectbejag.

De kans op een aanslag in Nederland blijft nog steeds reëel en staat op dreigingsniveau 4, dat betekent dat een eventuele dreiging ook in Nederland “ernstig en zeer nabij” is. Het is een van de weinige plekken waar nog geen aanslag is gepleegd.

Voor mij staat vast dat die er vroeg of laat komt. Waar? Het kan overal plaatsvinden. In de grote steden in het westen van het land of in een middelgrote stad in Twente?

Wat wij willen weten is of wij voldoende voorbereid zijn op een mogelijke aanslag hier in de regio. Ook in Twente zijn binnenkort grote evenementen zoals het Boulevard Outdoor Dance Event op het lageveld, Wierden of het Hob Nob festival in Almelo. Ik zeg maar wat……

Waarom komt het NCTV nog voor de aanslag in Manchester met een handleiding aanpak radicalisering die beschikbaar wordt gesteld aan lokale overheden? Nu radicale Moslims ons leven steeds vaker tot een hel maken, raken we eventjes voor een aantal uren in paniek, zetten daarna het probleem weg als zijnde “iets met terrorisme”.

De rituele, nietszeggende rouwuitspraken van de politici, het is inmiddels allemaal al bekend. En ’s avonds bij bij de Publieke Omroep zeggen we gewoon dat Moslims ook vaak het slachtoffer zijn van terroristen, en dat het een armoedeprobleem is en dat de vluchtelingen hier niet onder mogen lijden.

Want het leven gaat toch gewoon door.

Harry de Olde (PVA)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.