Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
In Almelo is er geen geld meer voor ‘leuke’ dingen

Wat nu? Hoeveel gemeenten lopen dergelijke risico’s?

Almelo? Dreigen er Griekse toestanden? Wat zijn dan de gevolgen?

De gemeente hoopte de komende jaren 1 tot 2 miljoen euro per jaar over te houden voor investeringen in nieuwe projecten in de stad. Maar door een forse tegenvaller op de jeugdzorg en de verwachting dat de tekorten op de zorg de komende jaren alleen maar groter worden, is er geen geld meer voor nieuwe investeringen. Dat blijkt uit de perspectiefnota die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd.

De tekorten op de zorg hebben hun weerslag op de hele gemeente. Want nu Almelo daar meer geld voor uit moet trekken, is er geen geld voor investeringen op andere terreinen. Volgend jaar zou de gemeente het financieel in orde krijgen, maar in de jaren daarna moet er nog steeds 15 miljoen euro bezuinigd worden om een rampscenario te voorkomen.

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van taken van gemeentes. Jaarlijks wordt gekeken hoe het gaat en wat de risico’s zijn. Als het goed gaat volgt code groen, als er risico’s zijn code oranje en bij grote problemen code rood. Nu heeft een stad het voordeel dat het niet 1.2.3 failliet kan gaan. Daar hebben ze in de politiek een andere oplossing voor bedacht. Artikel 12-status, een soort surseance van betaling maar dan anders.

Wat houdt dat nu in: een gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten krijgen van de rijksoverheid extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Zo moeten de gemeenten met de artikel 12-status voor grotere uitgaven toestemming aan het rijk vragen. (Daar gaan je bouwplannen!)

Almelo rent al jaren naar die status toe. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om dat te zien, met al die mislukte bouwprojecten en weinig financiële reserves zit dat er nu toch aan te komen…Beslissingen over grote investeringen die niet leiden tot bezuinigingen (een duur gemeentehuis), terwijl er al dramatische tekorten zijn, noemen we wanbeleid en respectloos tegenover de inwoners die straks de rekening moeten betalen. Of de dienstverlening nu wordt uitgehold, of dat de belastingen worden verhoogd (waarschijnlijk beide), de inwoners staan met de rug tegen de muur.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.