Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
HERDENKING GESNEUVELDE ALMELOSE MILITAIREN IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË

Maandag 14 augustus 2017 om 16.00 uur vond de herdenking van gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië weer plaats bij het Indië monument in het Hagenpark. Het ‘Indië-monument’ in Almelo is opgericht ter nagedachtenis aan zestien militairen uit Almelo die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Evenals voorgaande jaren waren nu ook Bestuursleden van de PVA aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid van de gesneuvelde Almelose militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Op 17 augustus 1945, roept Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit. De Nederlandse overheid erkent de onafhankelijkheid niet en stuurt 200.000 soldaten naar Indië om de bevolking te bevrijden van de terreur. Een belangrijke reden voor de regering, om jonge dienstplichtige militairen, naar het toenmalige Nederlands Indië  te sturen. Ook werden vrijwilligers gevraagd, onder de leuze: “Nederlands Indië moet vrij ! In plaats van te gaan werken of studeren en deel te nemen aan de weder­opbouw, moest hij als militair naar Nederlands-Indië.

Na de tweede oorlog werd het politieke klimaat in Nederland getekend in gevoeligheden in de relatie met Indonesië en schaamtegevoel over het koloniaal verleden. Met de nakomelingen had men geen medelijden. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, dacht men. “Eigen schuld dikke bult!” Daardoor duurde het lang voordat er enige belangstelling kwam voor de oorlogsslachtoffers uit de voormalige kolonie Nederlands Indië. De terugkeer in Nederland was voor veel militairen een afknapper. Wat kregen ze van de overheid toen ze voet aan wal zetten? Een appel! En vervolgens moesten ze een nieuw bestaan zien op te bouwen. Ondertussen torsten ze Indië mee, levenslang. De politiek faalde.

Naschrift:

Tot de dag van vandaag is er nog steeds te weinig bekend over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië.  Velen weten nog steeds niet dat destijds, niet alleen in Europa, maar ook in Azië een verschrikkelijke oorlog woedde, dat daar vele Nederlanders streden voor “Vorst en Vaderland”, dat velen daarvoor hun leven lieten.  En tot die dag dragen zij, die dit alles aan den lijve hebben moeten meemaken, dat schrikbeeld en die angsten nog steeds met zich mee. Ruim 20.000 Indische Nederlanders en militairen mochten de bevrijding niet beleven.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “HERDENKING GESNEUVELDE ALMELOSE MILITAIREN IN VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË”

  1. H.Koos schreef:

    Indië veteranen krijgen sinds enkele jaren eindelijk een beetje begrip voor hun situatie toentertijd.
    Schandalig zoals ze jaren zijn behandeld. Het waren toen “jongens” die hun plicht deden voor Koningin en Vaderland. Het maakt niet uit of het blanda’s, Indo’s of Molukkers waren ze vochten zij aan zij tegen dezelfde vijand.