Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen PVA aan college B&W betreft beveiliging raadsvergaderingen en/of politieke beraden

 

Stadhuis Almelo

 

Vrijdag 8 september 2017

 

Geacht college,

Overwegende dat terrorisme (aanslagen) zeker ook in Almelo kunnen plaatsvinden. En er steeds meer personen komen/zijn die volledig de weg kwijt zijn op individuele basis. Raadsleden met hun aanhang (ook het publiek op de tribune) zich veilig moeten voelen en kunnen bespreken wat nodig is in alle openheid en vrijheid. Constaterende dat er op geen enkele wijze beveiliging is tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Iedereen zonder enige controle zomaar naar binnen kan lopen, ook kwaadwillende personen. Er geen controlepoorten zijn zodat iedereen wapens kan meenemen de raadzaal in. Dat iedere (Moslim) extremist of andere extremisten vrij hun gewapende slag kunnen slaan in de raadzaal. Dat het openbaar bestuur Almelo totaal NIET beveiligd is of wordt! Van mening zijnde dat er met spoed controlepoorten moeten komen onderaan de trap richting raadzaal en gecontroleerd wordt op wapens tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Desnoods met fouillering door een politiefunctionaris. Iedereen (bezoekers met name) zich moet legitimeren voordat ze de raadzaal ingaan of mogen gaan. Dat iedere bezoeker bij aankomst duidelijk de reden van bezoek aangeeft en hun naam genoteerd wordt. Er altijd tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden een beveiliger aanwezig dient te zijn. Zowel buiten de raadzaal als wel in de raadzaal. Politiek Den Haag deze beveiliging wel heeft zoals hierboven omschreven en als hard nodig ervaart.

Gezien het bovenstaande heeft de PVA (Partij Vrij Almelo) de volgende vragen:

 

 

1.  Bent u het met ons eens dat ambtenaren, raadsleden, collegeleden en bezoekers die de raadzaal betreden zich veilig moeten kunnen voelen in alle openheid en vrijheid?

 

2.  Bent u bereid om een onderzoek uit te voeren naar de technische mogelijkheden wat de beveiliging betreft?

 

3.  Er afspraken gemaakt kunnen worden met politie/justitie om zo snel mogelijk beveiliging te hebben tijdens raadsvergaderingen en/of politieke  beraden zowel buiten de raadzaal als in de raadzaal?

 

4.  Rekening te houden met partijen die na de verkiezingen in maart 2018 als doelwit te boek kunnen staan bij met name (Moslim) extremisten of andere individuen en extremisten? 

 

5.  De kosten van een technische beveiliging zoals toegangspoorten onder aan de trap naar de raadzaal toe en de bemanning daarvan zoals politiefunctionarissen te onderzoeken?

 

6.  Deze vragen met SPOED te behandelen in verband met de veiligheid van het openbaar bestuur te Almelo?

 

7.  Als er met deze vragen niets wordt gedaan wie neemt dan de verantwoording op zich mocht er ooit een aanslag plaatsvinden?

 

Graag zouden wij deze vragen binnen de vastgestelde termijn beantwoord willen zien.

        

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie PVA (Partij Vrij Almelo)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.