Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA fel tegen de komst van windmolens in Almelo en directe omgeving

Wie over de A1 rijd richting Deventer rijdt ziet ze bij helder weer al in de verte staan. In het donker zie je alleen ritmisch de rode lampjes knipperen. Twee windmolens die er onder veel protest zijn neergezet

In 2010 heeft Raedthuys Windenergie bv in een brief aan de gemeenteraad van Almelo gewezen op de mogelijke komst van een zogeheten windpark nabij het toenmalige plan Waterrijk. Hoewel de windturbines op het grondgebied van de gemeente Twenterand zou verrijzen, dacht projectmanager D.J. Matthijsse van Raedthuys dat een windmolenpark ook interessant kan zijn voor Almelo. Een woordvoerder van de gemeente Almelo kon daar op vragen van de PVA niet op reageren. Binnen de gemeenteraad van Twenterand krijgt windenergie niet veel bijval. In 2010 sprak een royale meerderheid zich nog uit tegen windenergie binnen de grenzen van Twenterand. In 2016 kwam Raedthuys Windenergie uit Enschede met het plan om vier windmolens te plaatsen in de omgeving van Markelo. Het plan was nog niet officieel ingediend bij het gemeente. In overleg met de grondeigenaren is besloten omdat toch maar niet te doen. Dit naar aanleiding van gesprekken met boze omwonenden, waaruit bleek dat er veel weerstand tegen de windturbines is. Ook in het gebied rond Zwolle, Dalfsen en Ommen zijn plannen voor een windmolenpark. Ook in Almelo ligt al een plan klaar om windmolens te bouwen. Een concreet plan is op het nieuwe bedrijventerrein XLBusinesspark Twente bij Almelo. Er zou daar plaats zijn voor 41 windmolens.

Het is bijna weer zo ver, de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Links en rechts, met name rechts zullen zeker wat bezuinigingen invoeren. Maar de linkse heilige huisjes zullen ongetwijfeld overeind blijven staan. Het meest heilige huisje is op dit moment de windenergie. U weet wel die prachtige moderne horizonverrijkers. Die betaalbare en rendabele bron van groene energie. Die geruisloze en veilige draaipalen. Onze redding van de gewisse CO2-verstikking. Daar mag natuurlijk nooit op bezuinigd worden. Maar ik vind dat dit de éérste post is waar het kabinet op moet bezuinigen.

Windmolens verbruiken meer brandstof dan zij besparen. Hé, hoe kan dat nou? Wind is toch gratis, groen, duurzaam en onuitputtelijk? Dat klopt wel, maar elektriciteit moet het gehele jaar 24 uur per dag beschikbaar zijn. De wind komt en gaat naar eigen willekeur. Uit praktijkcijfers blijkt dat windmolens gemiddeld 6 uur per dag produceren, mogelijk in de toekomst ver op zee 10 uur per dag. De centrales moeten dus het gehele jaar meedraaien en op-  en afgeregeld naargelang er windstroom is. Dit op- en afregelen kost natuurlijk extra brandstof zoals elke autorijder zal weten. Vanwege de vereiste 99,99 % beschikbaarheid van stroom kost bijkoppelen van de variabele windstroom aan het elektriciteitsnet meer brandstof dan de beoogde besparing.

En hoeveel kost dat onze samenleving?  Véééél geld.

Dus mijnheer Matthijsse, bent u van plan om alsnog windmolens in Almelo te bouwen? Zorg er dan wel voor dat het (Almelose) volk daar niet voor hoeft te betalen. Zorg er dan voor dat u dit zelf kunt betalen. Lukt dat niet zegt u? Ook goed, dan kunnen we dat geld beter gebruiken daar waar het zo vreselijk hard nodig is:  onderwijs, veiligheid en zorg.

Harry de Olde

Horizonvervuiling langs de snelweg 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.