Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het heeft lang genoeg geduurd!!!!

In de Nederlandse politiek is de neiging groot om het bestaan van corruptie en fraude te bagatelliseren. Die ogenschijnlijk naïeve reactie zou wel eens gevoed kunnen worden door het feit dat op het onderwerp een zwaar taboe rust.

Tot nu toe is de overheid tekort geschoten in het nemen van maatregelen om mogelijke corruptie, fraude en machtsbederf tegen te gaan. Meer dan één keer per week is er wel ergens een affaire waarbij de integriteit van een politicus in het geding is.

Men schat dat in Nederland één op de twintig (5,2 procent) politici corrupt is. Ook 3,2 procent van de ambtenaren zou corrupt zijn. Omgerekend zou het dan om 775 corrupte politici en 31.380 corrupte ambtenaren gaan. Daarvan belanden vijf corrupte ambtenaren en omkopers daadwerkelijk achter de tralies.

Daaruit kunnen we concluderen dat we worden bestuurd en gemanipuleerd door een aantal criminelen (dieven en plunderaars) van het ergste soort. En nu wordt er waarschijnlijk weer geroepen dat niet iedereen corrupt is, maar het als regel tolereren van fraude door onze regering, maakt onze landbestuurders medeplichtig volgens de wet.

Indirecte corruptie komt het meest voor. Dat is de bestuurder die zijn politieke netwerk gebruikt om wet- of tenminste regelgeving in te voeren om legaal bedragen aan hem zelf, zijn organisatie, zijn familie of vrienden uit te keren. Het is ook indirecte corruptie om op deze wijze regelgeving te maken waarbij bedrijven of overheid instellingen enorme inkomsten van derden kunnen verkrijgen zonder daarvoor in verhouding redelijke tegenprestaties te hoeven verrichten. Dat kan gebeuren door het selectief uitdelen van licenties, het verstrekken van lucratieve opdrachten, het uitdelen van boetes aan concurrenten, het met andermans middelen openleggen van markten en ander legaal misbruik van bevoegdheden.

Intussen passeerden ook talloze Almelose affaires de revue die je in een gereguleerde stad als de onze eigenlijk voor onmogelijk had gehouden. Klokkenluiders hebben nauwelijks bescherming, ondanks wetten, codes en beloftes. Een kwart van de personen achter klokkenluiderszaken durfde geen interne melding te doen uit angst voor de negatieve gevolgen, zoals baanverlies. Men constateert dat deze angst vaak gegrond is. Driekwart van hen die melding deed kreeg te maken met ontslag of andere negatieve gevolgen.

In Almelo werd een klokkenluidende ambtenaar in de poortaffaire door de gemeente op non-actief is gesteld. Ter herinnering: de poortaffaire gaat over de gang tussen het huis van antiekhandelaar Stegehuis aan Haven Noordzijde 21a en het pand van Kroeskop waarin Dock19 (eigendom van de familie Van der Valk-Hammink) is gevestigd. Kroeskop sloot de gang af en eigende zich deze onrechtmatig toe. De gemeente keek toe en deed niets! De Overijsselse ombudsman deed op verzoek van Stegehuis onderzoek naar de afsluiting van de gang en de bewuste ambtenaar liet zich ontvallen dat Stegehuis er door de gemeente bij is gelapt. De gemeenteraad besloot tot een rekenkameronderzoek om de onderste steen boven te krijgen. Nog voordat de rekenkamercommissie aan het werk kon gaan werd de ambtenaar het zwijgen opgelegd.

Dwarsliggers worden bovendien gauw uitgeschakeld (zie ook de affaire met een ontslagen archivaris in 2012). Laat één ding glashelder zijn: we zullen de onderste steen boven halen.

Het heeft lang genoeg geduurd!!!!

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/integriteit-overheid

Bovendien worden de kosten van de gedupeerde staatsinstellingen weer op het volk afgeschoven via steeds weer toenemende belastingmaatregelen.

http://www.corruptie.org/corruptie/wat-is-corruptie/

Ambtelijke corruptie – Openbaar Ministerie

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Het heeft lang genoeg geduurd!!!!”

  1. bert maathuis schreef:

    Het heeft lang genoeg geduurd? Nou, eigenlijk is dat niet zo, want het heeft al véél te lang geduurd, toch?

    Meneer Baudet, hoewel een landelijk politicus zijnde, gaf een zeer wáárdevol advies (maar ja, hij heeft er natuurlijk dan ook niets bij te verliezen, misschien alleen maar goodwill te winnen):
    https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/11/17/baudet-stem-lokaal/

    “Stem vooral op lokale partijen en niet op de gangbare landelijke politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.”