Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kerst, dagen van liefde en bezinning

Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat er voldoende eten en drinken is. Veelal zijn het dak- en thuislozen die verlegen zitten om eten en drinken. Maar ook andere mensen kunnen af en toe om een maaltijd verlegen zitten.

Ieder jaar opnieuw groeit het aantal daklozen. Het probleem wordt zo groot dat men niet meer weet hoe men dit het beste kan oplossen. Heel vaak willen deze mensen niet echt geholpen worden. Maar hoe sta je daar tegenover? 

Iedere kerst gaat ons hart uit naar deze mensen, we kunnen ze niet negeren. We willen met deze koude periode iets doen, toch is dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Je moet niet denken om zo eens even de daklozen te gaan helpen of ze soep gaan uit te delen, mensen die heel vaak met daklozen werken kennen de kneepjes van het vak. Veel van deze mensen willen niet geholpen worden.

Er wordt voor opvang gezorgd en ze krijgen hulp indien ze willen om zo weer een bestaan te kunnen opbouwen met huis en werk. Maar velen willen dat werk vooral niet. Heel vaak leven ze op straat met een paar bij elkaar. Ze krijgen hier en daar wat toegeworpen en iedere maand een klein inkomen. Hier wordt het dus moeilijk om deze mensen van hulp te voorzien. 

In onze stad alleen al zitten rond de 200 daklozen en toch kan je rustig door de stad lopen zonder angst te hebben ze tegen te komen, ze willen niet gezien worden en ze willen zelfs geen hulp. Er is plaats waar ze eten krijgen en bijeen kunnen komen. Waar het warm is en ze kunnen praten of geholpen worden. 

Maar hoe doe je dat dan, als je in dit milieu toch iets wil gaan doen? Waar begin je? We hebben hier en daar wat rond gevraagd maar je moet toch toestemming krijgen. We hebben gesproken met diverse instanties die dak- en thuislozen helpen. Het initiatief om deze mensen te helpen vonden ze prima al is het alleen maar om aandacht te geven aan mensen die het moeilijk hebben in deze dagen van liefde en bezinning.

Het is dus niet zo simpel om deze mensen te willen helpen of hun te voorzien van een warme maaltijd en dergelijke. Toch wilden we zo vlak voor de kerst deze mensen bereiken, ook als ze geen soepje of stamppotje willen nuttigen maar gewoon even begroeten en een praatje maken. 

Met deze gedachte willen wij opkomen voor mensen die het moeilijk hebben in hun leven. 

Partij Vrij Almelo (PVA)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.