Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Blijft de langslepende kwestie tussen Henk Stegehuis en Gemeente Almelo zich (in 2018) voortzetten?

 

Henk Stegehuis met het Wetboek van Strafrecht

 

Korte voorgeschiedenis: Na een zeer ongrondig en amateuristisch onderzoek door B&W naar de Poortenaffaire (er lijkt op illegale wijze en met valse verklaringen, door gemeenteambtenaren en wethouders gemeentegrond te zijn weggegeven aan de buurman van Antiekhandel Stegehuis) wordt de zaak in opdracht van de gemeenteraad doorverwezen naar de Overijsselse Ombudsman. Partijdig lijkt de Ombudsman wel, want tijdens de hoorzitting probeerde de Ombudsman telkens de klokkenluidende ambtenaar te temperen (Ambtenaar zegt: Stegehuis is er door de gemeente met de notaris voorop ingeluisd, van verjaring kan geen sprake zijn, na kritiek over de zaak kreeg ik ander werk), bovendien concludeert de Ombudsman dat Antiekhandel Stegehuis niet onder druk is gezet door de gemeente. (Hierbij zijn brieven van de advocaat van Stegehuis die het onder druk zetten aantonen, ”achtergehouden”).

B&W ziet de zaak hiermee als afgedaan, maar de raad gaat hiermee niet zomaar akkoord. De zaak komt weer in de raad zodat raadsleden dan gerichte vragen aan het college zouden kunnen stellen. De gemeente Almelo bakt echter zelf iets in elkaar voor die avond: Stegehuis, Dock 19 en de gemeente moeten komen opdraven en moeten een aantal vragen beantwoorden op die avond in de strekking van: ”Wat ziet u als oplossing in deze zaak”? ”Wie ziet u hierin als uw partner”? enz.enz. De echte kritische vragen wil het college voorlopig nog niet beantwoorden. Hierdoor worden de mogelijk illegale feiten aan de kant geschoven om mogelijke illegale handelingen van de gemeente in der minne te schikken.

Stegehuis geeft aan geen zin te hebben de zaak onder het vloerkleed te vegen en blijkt de eigenaar van het pand Dock 19 (alweer) geen zin te hebben om over deze zaak te spreken. Dat schopt de geplande agenda in de war, dus het wordt (weer) naar achteren geschoven. Een soort tactiek van verschroeide aarde wordt hier kennelijk toegepast.

In ieder geval spreekt het in het voordeel van Stegehuis dat de eigenaar van het pand nimmer bereid is om over de zaak te spreken. Eigenlijk wel te verwachten, want de gemeente heeft de mogelijk illegale handelingen verricht of toegestaan in het voordeel van de eigenaar van het pand Dock 19. De vraag blijft waarom de gemeente in deze hele zaak de eigenaar heeft geserveerd en Stegehuis heeft afgeserveerd.

 

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W van gemeente Almelo

Almelo 9 februari 2014

 

Geacht college,

Op 28-01-2014 verscheen er een misleidend en onjuist bericht in de Twentse Courant Tubantia i.v.m. de strafrechtelijke aangifte van de heer Stegehuis inzake het ambtelijke poortaffaire dossier omtrent o.a. valsheid in geschrifte en art. 227A/227B.

De Twentse Courant Tubantia vermelde: het O.M. meld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In het rapport van het O.M. door mij ingezien staat echter het volgende: het O.M. acht het op voorhand niet strafbaar, dus niet zeker en misschien wel strafbaar. 

 

Gezien de integriteit van uw college en om onze onzekerheid als gemeenteraad en controlerend orgaan weg te nemen hebben wij de volgende vragen:

 

1.  Is het waar dat u op 14 maart 2013 een brief hebt geschreven aan de heer Kamphuis (LKA) waarin staat dat er gezien de poortaffaire (dossier) geen strafbare feiten zijn gepleegd?

2.  Is het waar dat dit dossier door de gemeentesecretaris is onderzocht (gezien uw eigen onderzoek naar aanleiding destijds door de heer Stegehuis (klacht)?

3.  Is het waar dat u tijdens uw collegegesprek met de heer Stegehuis destijds omtrent zijn klacht hebt geweigerd aangifte te doen bij de politie i.v.m. de inhoud van het poortaffaire dossier? Bij dit gesprek waren diverse collegeleden, een advocaat en een getuige aanwezig.

4.  Zo ja, wat is de reden van weigeren van uw college.

5.  Is het waar dat in dit dossier alle brieven van de belangenbehartiger/bemiddelaar van de heer Stegehuis zitten tegen uw gemeente waaruit blijkt dat de heer Stegehuis door u is tegengewerkt? (Bornsestraat/Haven n.z. vanaf 2004/2005)

6.  Bent u nu genegen dit dossier te openen ter controle van de gemeenteraad op onjuistheden?

7.  Is het waar dat er een gespreksverslag is van uw college en één van de heer Stegehuis?

8.  Is het waar dat alle brieven destijds naar de Overijsselse Ombudsman zijn gegaan? Deze heeft over de inhoud niet alles gepubliceerd. Een raadslid had direct al zijn twijfels over beide rapporten.

9.  Is het waar dat uw gemeentesecretaris door de politie Twente is verhoord met opmaking proces verbaal/gemeentelijk aanhangsel waaruit blijkt dat alle wethouders sinds 2002 loco-burgemeester waren met teken bevoegdheid voor o.a. machtigingen en mandaten? Dit na aanleiding aangifte Stegehuis.

10. Waarom is de gemeenteraad i.v.m. deze ontwikkelingen niet ingelicht?

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

De slepende kwestie tussen Henk Stegehuis van Stegehuis Antiekwinkel en gemeente Almelo blijft zich voortzetten. Eind 2016 heeft de gemeente Almelo een controle op het omgevingsrecht laten uitvoeren bij panden aan de Haven Noordzijde. Daaruit bleek dat de gang tussen de gebouwen Stegehuis en Dock 19 niet voldeed aan de veiligheidseisen.

De controleur heeft toen een rapport opgesteld met alle bevindingen, waaronder de aanwezigheid van gasflessen. Deze is in november 2016 verstuurd naar de gemeente Almelo. De heer Stegehuis stuurde er nog een aangetekende brief achteraan met daarin de genoemde klachten.

Partij Vrij Almelo (PVA) stelde schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders met het verzoek om directe handhaving vanwege de brandonveilige situatie.

De kwestie speelt al 14 jaar en er zijn al verschillende rechtszaken geweest. In 2012 verscheen er al een rapport waarin stond dat de brandveiligheid in het geding was doordat het gangetje werd gebruikt als opslag.

 

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply