Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Kamermeerderheid wil katten verplicht laten chippen

Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om het chippen van katten te verplichten. Dat zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij wil het kabinet vanmiddag in een debat over dierenwelzijn vragen om zijn plan voor een kattenchip over te nemen.

Volgens De Groot zijn er Nederland zo’n 2,6 miljoen huiskatten. Daarvan komen jaarlijks ruim 35.000 weglopers in een asiel terecht. Daarnaast zijn er naar schatting 1 miljoen verwilderde dieren, die veel overlast veroorzaken.

Door een verplichte chip, die nu al voor honden bestaat, kunnen weggelopen katten sneller bij hun eigenaar worden terugbezorgd, zegt De Groot. Hij heeft zich al verzekerd van de steun van de coalitiegenoten VVD, CDA en ChristenUnie. Ook de Partij voor de Dieren is voor een chipplicht. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid.

PVA wil katten in Almelo verplicht laten chippen | Almelo | tubantia.nl

Elk jaar komen veel katten in het asiel terecht, en vaak gaat dat om katten die zwervend zijn aangetroffen. In 2011 kwamen alleen al bij de asielen van de Dierenbescherming 24107 zwerfkatten binnen. Omdat een groot deel van de katten niet gechipt is of omdat de registratie niet goed is bijgehouden, kunnen deze vaak niet worden terugbezorgd bij hun eigenaar. Slechts 3373 katten (14%) konden door de Dierenbescherming met hun eigenaar worden herenigd!

Behalve bij de asielen van de Dierenbescherming komen ook bij diverse andere opvangen gevonden katten binnen die niet terugbezorgd kunnen worden. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat mensen die een kat vinden die niet gechipt blijkt  te zijn, de kat zelf houden. Het totale aantal zoekgeraakte en nooit terugbezorgde katten is dus nog groter.

APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Dierenwelzijn Amsterdam

Identificatie en registratie (chipplicht voor katten)

Veel dieren komen onnodig in het asiel terecht omdat de eigenaar op het moment van aantreffen niet achterhaald kan worden. Identificatie (door middel van een chip) en registratie (afgekort I&R) kunnen ervoor zorgen dat een eigenaar snel wordt opgespoord. Het Honden- en Kattenbesluit 1999 stelde dat een hond of kat binnen vijf werkdagen na binnenkomst in een asiel wordt voorzien van een uniek identificatiemiddel. ook dieren die in een asiel worden geboren, moeten volgens dit besluit worden voorzien van een identificatiemiddel. Het chippen van katten en honden moet dierenwelzijnsproblemen tegengaan, zoals vermissing (onder andere bij calamiteiten) dumping, zwerven, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel.

Op 21 april 2016. (MOTIE)

Dertig wethouders en zes burgemeesters pleiten voor het verplicht chippen van alle katten. Deze bestuurders pleiten hier voor in een open brief naar de Tweede Kamer. ,,Alle gemeenten worden geconfronteerd met van huis weggeraakte dieren, die in veel gevallen helaas niet met de eigenaar kunnen worden herenigd omdat ze niet kunnen worden geïdentificeerd”, zo laten ze weten.

De PVA Motie op 12 september 2017  Verplicht chippen van katten 

Veel asiels hebben hun handen vol aan dieren die gedumpt of gevonden worden. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een chip die al verplicht is voor honden zou ook voor katten moeten gelden. Op die chip staan alle gegevens van het diertje, zoals de leeftijd, waar het woont en wie de eigenaar is. Het moet het aantal zwerfkatten verminderen. Katten zijn voor de wet een ‘gevonden voorwerp. Het is wettelijk verplicht om 14 dagen zorg te dragen voor een gevonden zwerfkat. Daarna komen de kosten voor rekening van het dierenopvangcentrum en kan een nieuw tehuis worden gezocht. Die opvang kost de samenleving handen vol geld en zeker in de tijd van de bezuinigingen gaat dit ten koste van dieren die in nood zijn.

 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 12 september 2017.

Constaterende dat:

 • De eerste 14 dagen de opvang van zwerfdieren vergoedt wordt door de gemeente;
 • Katten het grootste aandeel van de binnengebrachte zwerfdieren zijn;

Overwegende dat:

 • Via een chip de eigenaar van de kat kan worden achterhaald en de opvangkosten die de gemeente heeft vergoed, daardoor op de eigenaar verhaald kunnen worden;
 • Het gros van de katten die in het asiel binnenkomen niet is gechipt;

Van mening dat:

 • Het chippen van een huiskat, vanwege mogelijke overlast, veiligheid en kosten voor derden, zeer wenselijk is en tot de basale verantwoordelijkheid van een katteneigenaar zou moeten behoren;

Verzoekt het college om:

 • Het chippen van gevonden katten als verplichting bij afgifte door het asiel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Een meerderheid van de Almelose partijen heeft de Motie helaas verworpen.

Zie onder uitslag voor- en tegenstemmers


Stemuitslag Motie PVA verplicht chippen van katten

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Kamermeerderheid wil katten verplicht laten chippen”

 1. P. Huiskens schreef:

  Gefeliciteerd!!!

  Ik heb de hele discussie in de gemeenteraad gevolgd. Frappant detail is dat de verantwoordelijke wethouder met dierenwelzijn in haar portefeuille het advies aan de raad gaf om tegen de motie te stemmen.