Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!

Uit onderzoek blijkt dat senioren weinig tot geen vertrouwen hebben in de politiek. Op donderdag 1 maart werd in het stadhuis een politiek debat georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!’

De COSBO Almelo, de stichting waarin drie ouderenbonden samenwerken en die de belangenbehartiger is voor alle senioren te Almelo hield op donderdag 1 maart van 16.00 tot 18.00 een politieke bijeenkomst in het Gemeentehuis, Senioren zijn de grootste groep inwoners in Almelo. Onder het motto van “Almelo een Senior vriendelijke stad” mochten de aanwezige partijen hun mening daarover zeggen.

De gemeente Almelo moet in de volgende raadsperiode veel meer aandacht besteden aan de positie van senioren. Daarom moet er een aparte wethouder voor ouderenbeleid komen die zich bezig gaat houden met het welzijn en Wmo-dossier. Naast welzijn en maatschappelijke ondersteuning moet de te benoemen wethouder de zeggenschap krijgen over ouderenhuisvesting, ouderenvervoer, en ouderengezondheidszorg (GGD). De generatie die na de Tweede Wereldoorlog zo hard heeft gewerkt aan de wederopbouw van onze stad, is de generatie die keihard wordt vergeten. Naast het sluiten van verzorgingshuizen dreigen huishoudelijke hulp, dagbesteding voor mensen die lijden aan dementie en vergoedingen voor rollators en loopmiddelen ernstig op de tocht komen te staan.’

De gemeente Almelo doet er tot op heden weinig aan om het seniorenbeleid serieus te nemen. Zie onze (aangenomen) motie het ontwikkelen signaleringssysteem eenzame ouderen. Zie de (aangenomen) motie openbare toiletten binnenstad. Zie de afschaffing huishoudelijke hulp toelage (HHT) door meerderheid raad. Ook de motie oormerken Wmo gelden ingediend door de Partij Vrij Almelo (PVA) haalde het niet. De meeste partijen in de raad stemden tegen.

Wij vinden dat zorggeld aan zorg besteed moet worden en niet terecht mag komen in de pot algemene middelen. Wanneer dit in de private sfeer zou gebeuren, zou er sprake zijn van diefstal, oplichting of verduistering. Maar aangezien het in de publieke sfeer plaatsvindt, noemen we het gewoon herverdelingsbeleid. Ouderen verdienen onze warme aandacht, zorg, hulp en steun. Deze groep moet zoveel mogelijk blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Er is al langer een discussie gaande over de kwaliteit van de ouderenzorg zonder dat de politiek met een oplossing kwam.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.