Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het algemeen belang

De gemeente wil burgers meer inspraak geven en mogelijkheden bieden om input te leveren, maar ze moet dan vooraf wel duidelijkheid verschaffen over het proces. Soms is het nodig dat de gemeente de kunst van het loslaten gaat toepassen, waarbij natuurlijk wel het algemeen belang wordt beschermd.

Om burgerparticipatie tot bloei te laten komen moet dus duidelijkheid worden verschaft, want niets is dodelijker voor een prille relatie dan verkeerde verwachtingen. In een vroeg stadium moet er een gesprek komen over rollen en taken, budget, deadlines en spelregels. Een tweede vereiste is dat wordt gepraat met één mond. Burgers die medezeggenschap willen uitoefenen, verwachten een open houding van de gemeente alsook één boodschap. Het zal hen frustreren als diverse ambtenaren met uiteenlopende standpunten aan komen zetten.

Ook moet het algemeen belang worden bewaakt door te zorgen voor een goed proces. Alle belangen die met een initiatief gemoeid zijn, moeten op tafel komen zodat de belanghebbenden met elkaar in gesprek raken..

De houding is daarbij cruciaal. Bestuurders moeten luisteren, eerlijk zijn en hun eigen belangen loslaten. Pak goede projecten niet af van de burgers, maar toon waardering voor wat het oplevert. Maar zeg ook eerlijk waarom het geen kans maakt want je zit er namens de burger en voor de burger. Dus neem hen serieus.

Burgerparticipatie is een middel en geen doel op zich. Zowel voor de gemeente als voor burgers valt er nog een wereld te winnen. Samen aan de slag, samen van leren en samen beter doen!

Harry de Olde

Partij Vrij Almelo (PVA)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.