Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Meer aandacht voor Dierenwelzijn

Leven achter tralies, je moet er niet aan denken

Politiek Almelo probeert in verband met de aanstaande raadsverkiezingen weer volop onder de aandacht te komen. Dit alles natuurlijk met de boodschap dat deze mens en partij het allerbeste is voor uw welzijn, woongenot, veiligheid en uw portemonee. Alle tactieken worden ingezet: hoe slecht de andere partij het heeft gedaan, hoe goed men het zelf heeft gedaan, dat die andere partij beloftes doet die ze toch niet waar of kunnen maken. In het hele circus dat elke vier jaar opnieuw plaatsvind wordt er weinig  of nooit over een andere, veel voorkomende inwoner ” het dier” gesproken. Hoeveel dierenliefhebbers zal Almelo tellen? Gelet op het aantal honden en katten, konijnen en wat dies meer zij, in onze gemeente plus degene die zich bekommeren om de dieren, zijn we toch met een fiks aantal. Dan zou je toch kunnen verwachten dat er in de gemeente een structureel dierenwelzijnsbeleid nodig is? De ambities van de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn groot en gaan verder dan de wettelijk vastgestelde taken. Van het voorkomen van onnodig dierenleed bij de bestrijding van “plaagdieren” tot een dierenarts voor mensen met een laag inkomen, van een dringend verzoek aan verzorgingshuizen om meer ouderen hun huisdier mee te kunnen laten nemen tot een hardere aanpak van dierenbeulen.

Partij Vrij Almelo (PVA) zal zich blijvend inzetten voor het welzijn van ALLE inwoners van Almelo.

Harry de Olde (fractievoorzitter PVA)

Het is in een begroting van belang om transparant te zijn over de doelen, prestaties, lasten en baten, ook als het gaat om het dierenwelzijnsbeleid. De meerderheid van de Almelose gemeenteraad vond het echter niet nodig om bij de begroting een aparte paragraaf  die gewijd is aan dierenwelzijn op te nemen.

Stemuitslag-Motie-35-Dierenwelzijn-in-begroting-2018 

De brief van de Partij voor de Dieren aan de gemeente Almelo, met de oproep een pro-actief voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren in te stellen, was voor de Partij Vrij Almelo (PVA) aanleiding hierover op 17 april 2012 tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen, met ondersteuning van de Partij voor de Dieren. Voorafgaand aan de stemming blijkt dat in een poll van de Tubantia 65% van de inwoners van Almelo tegen wilde dieren in circussen heeft gestemd. 

Aangenomen PVA motie groot succes voor Partij voor de Dieren- – Partij … 

Partij Vrij Almelo (PVA) neemt actie Partij voor de Dieren over en gaat motie indienen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.