Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Reactie PVA op jaarverantwoording 2017

Raadszaal Almelo

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 zijn gereed. De financiële uitkomst laat een gerealiseerd resultaat zien van 14,8 miljoen euro. Dit klinkt mooi maar het financieel herstelplan is nog niet uitgevoerd want het eigen vermogen laat nog te wensen over. Naar verwachting van het college zijn de algemene reserve en reserve grondbedrijf in de loop van 2019 zover aangezuiverd dat de 0-situatie bereikt is. Hiervoor is het dan wel weer noodzakelijk dat er verder bezuinigd wordt.

Veel van de door het college beschreven behaalde resultaten zijn naar ons inziens nog steeds niet zichtbaar. We noemen o.a. het Nieuwstraatkwartier en de leegstand van de binnenstad. Het aantal bezoekers aan de binnenstad van Almelo loopt jaarlijks terug met 2,7 %. De laatste meting was in 2016. De binnenstad trok toen 93.000 weekbezoekers. Het aantal toeristen dat Almelo jaarlijks bezoekt is de afgelopen 5 jaar meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van NBCT/NIPO. In 2010 kwamen er nog 1,2 miljoen toeristen naar Almelo, in 2014 waren dat er nog maar 600.000 (jaarverantwoording 2016) Waarom vinden wij we hier niets over terug in de jaarverantwoording 2017?

In elke gastvrije binnenstad hoort een openbaar toilet te zijn. Ook daar zien wij niets van terug in de jaarverantwoording ondanks de belofte onze aangenomen motie van 3 november 2016 in 2017 uit te voeren. Verder lezen we dat een onderzoek in de binnenstad succesvol is verlopen en besloten is dat fietsen in het centrum blijvend is toegestaan. Heeft dat geresulteerd in meer bezoekersaantallen? Ook geen cijfers.

Ondanks dat de gemeente Almelo al jaren een wethouder heeft met dierenwelzijn in haar portefeuille lezen we daar niets over in de jaarverantwoording. De Partij Vrij Almelo is van mening dat dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje mag zijn. Daar horen niet alleen de kosten maar ook doelstellingen en baten bij. Niets van dit alles in voorjaarsnota’s, najaarsnota’s en begrotingen. Waarom niet?

De ouderenbonden zijn hevig geschrokken op de toename van eenzaamheid onder ouderen. Meer dan de helft van de ouderen voelt zich eenzaam. Een groot deel daarvan is zeer ernstig eenzaam. Dit moeten we serieus nemen en daar moeten we iets aan doen.

Feiten en cijfers – Het Nationaal Ouderenfonds

Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (Motie) | Partij Vrij Almelo

Motie Partij Vrij Almelo (PVA) – Signaleringssysteem eenzaamheid

Motie 43 Seniorenraad signaleringssyst eenzaamheid ouderen

Men wil meer doen en minder schrijven. Prima idee want het nieuwe college wil meer “de boer” op. Een nieuw bestuur vraagt om anders te denken en anders te doen. Geen eigen plannen maken, vertrouwen geven en veel koffie drinken aan de keukentafel is volgens de Partij Vrij Almelo het begin van succes. Ook het invoeren van een wethoudersspreekuur voor inwoners zou volgens ons geen overbodige luxe zijn.

In de eerstkomende jaren is beheersing van onze processen belangrijk. De begrotingskaders hiervoor laten zien dat we het financieel met ons huidige voorzieningen- en bestedingsniveau net aan lijken te kunnen.  Maar zeker niet meer dan dat. Kritisch naar alle inkomsten en uitgaven kijken lijkt ons voor het nieuwe college in de komende maanden ter voorbereiding van de begroting 2019 dan ook geboden.

Maar er is meer. Onze gemeente staat in de komende tijd voor grote veranderingen. De inbreng en betrokkenheid van onze inwoners, organisaties en bedrijven zijn noodzakelijk om deze visie goed te ontwikkelen. Niet alleen op de ruimtelijke projecten en het ‘kasboek’ , maar zeker ook op de maatschappelijke ontwikkeling, onze normen en waarden en hoe wij met elkaar omgaan.

Uiteindelijk zijn het onze inwoners, organisaties en ondernemingen die  verdienen dat hun gemeente een visie heeft en haar processen beheerst, nu, maar ook in onze sterk veranderende toekomst.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.